Firma DMS-Komputery jest producentem oprogramowania specjalizującym się w opracowywaniu rozwiązań informatycznych adresowanych do firm produkcyjnych oraz usługowych, poszukujących narzędzi wspomagających zarządzanie firmą (MRP, ERP, CRM, QMS, DMS) oraz zainteresowanych budową pozytywnych relacji z klientami.
Rok założenia 1991
Tu jesteś: Strona główna DMS-Komputery Oferta ASYSTENT cennik, informacje handlowe

Cennik, informacje handlowe

W zależności od potrzeb licencjobiorcy, system ASYSTENT jest wyposażany w moduł komunikacji z bazą danych, w jednej z trzech technologii:

  • Borland Database Engine (BDE),
  • ActiveX Data Objects (ADO) - Microsoft JET Engine,
  • SQL.

Oprogramowanie udostępnione licencjobiorcy, może zawierać każdy z modułów funkcjonalnych systemu ASYSTENT. Można rozszerzyć oprogramowanie o moduł, który jeszcze nie jest do niego dołączony, poprzez wykupienie licencji na ten moduł. System udostępniany jest w trzech wersjach: standardowej, rozszerzonej i pełnej (zobacz listę funkcjonalności systemu). W przypadku posiadania licencji na wersję standardową można ją uaktualnić (update) do wersji rozszerzonej lub pełnej. Licencję na wersję rozszerzoną można uaktualnić do wersji pełnej.
Poniżej podane zostały ceny wersji systemu ASYSTENT współpracującej z motorem BDE. W tym wariancie plik instalacyjny systemu ASYSTENT, umożliwia również instalację motoru (serwera) BDE, a w ramach licencji dotyczącej systemu ASYSTENT, licencjobiorca otrzymuje prawa do instalacji i korzystania z motoru BDE.
Tabela zawiera ceny wersji jednostanowiskowych. Cena za kolejne stanowisko wynosi 35% ceny wersji jednostanowiskowej. Przy zakupie licencji na większą liczbę stanowisk, udzielany jest upust, którego wielkość zależy od liczby stanowisk.

Nazwa modułuwersja standardowawersja rozszerzonawersja pełna

FINANSE

  800,- zł1.400,- zł1.900,- zł

PŁACE

przykładowo (zob. komentarz poniżej):
od 100,- zł
  800,- zł
od 150,- zł
1.000,- zł
od 200,- zł
1.200,- zł

PRODUKCJA i USŁUGI

1.700,- zł3.900,- zł5.900,- zł

ZAOPATRZENIE I DYSTRYBUCJA

  700,- zł1.400,- zł1.800,- zł
Podane w tabeli ceny są cenami netto, sprzedaż licencji objęta jest 23% stawką podatku VAT.
Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu polskiego prawa.

W przypadku modułu PŁACE cena uzależniona jest od maksymalnej liczby poziomów struktury zaszeregowania (zob. wyjaśnienia zamieszczone na formularzu zapytania lub formularzu zamówienia) i maksymalnej pojemności kartoteki osobowej. Przykładowa cena dotyczy opcji umożliwiającej definiowanie dwupoziomowej struktury zaszeregowania i pojemności kartoteki osobowej ograniczonej do 100 pracowników. Minimalna cena dotyczy opcji umożliwiającej definiowanie jednopoziomowej struktury zaszeregowania i pojemności kartoteki osobowej ograniczonej do 10 pracowników. W trakcie eksploatacji oprogramowania, można rozszerzyć warunki licencji dotyczące parametrów modułu PŁACE.

Dla modułu PRODUKCJA I USŁUGI podana została cena modułu, w opcji umożliwiającej definiowanie struktury wyrobów gotowych tylko przy pomocy materiałów. Gdy opisanie struktury wyrobów gotowych wymaga korzystania, nie tylko z materiałów ale i z półproduktów oraz detali, cena modułu uzależniona jest od skali złożoności najbardziej skomplikowanego wyrobu gotowego, jaki licencjobiorca zamierza definiować w systemie ASYSTENT. W trakcie eksploatacji oprogramowania, można rozszerzyć warunki licencji dotyczące parametrów modułu PRODUKCJA I USŁUGI, związanych z definiowaniem wyrobów gotowych.

Jeśli na podstawie informacji przedstawionych na tej stronie, nie mogą Państwo określić wysokości opłaty licencyjnej, prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zapytania ofertowego.

Prześlij zapytanie ofertowe

Prześlij zapytanie ofertowe

Gwarancja i uaktualnienia.

Oprogramowanie jest objęte 12 miesięczną gwarancją.
W czasie jej trwania licencjobiorca może korzystać z bezpłatnej pomocy technicznej oraz może otrzymać bezpłatne aktualizacje oprogramowania do najnowszej wersji (upgrade). Przed upływem okresu gwarancji może być ona przedłużona na kolejne 12 miesięcy, w ramach tzw. usługi rocznej gwarancyjnej asysty. Cena takiej usługi wynosi 20% aktualnej wartości posiadanego oprogramowania (wg cennika oprogramowania na dzień zakupu usługi). W przypadku niewykupienia usługi rocznej gwarancyjnej asysty przed upływem okresu gwarancji, gwarancja może zostać wznowiona w ciągu 6 miesięcy, poprzez wykupienie usługi wznowienia rocznej gwarancyjnej asysty. Cena takiej usługi wynosi 30% aktualnej wartości posiadanego oprogramowania (wg cennika oprogramowania na dzień zakupu usługi). W pozostałych sytuacjach aktualizacja oprogramowania realizowana jest na podstawie bieżących indywidualnych porozumień.
W przypadku wersji rozszerzonej i pełnej systemu ASYSTENT, przedłużenie gwarancji powyżej 36 miesięcy, uprawnia do 10% bonifikaty na zakup usługi rocznej gwarancyjnej asysty. Za każde kolejne 12 miesięcy przedłużenia gwarancji, bonifikata jest zwiększana o dodatkowe 5%. Maksymalna wysokość bonifikaty to 40%.

Wdrożenie oprogramowania.

Wdrożenie oprogramowania to działania, których celem jest doprowadzenie do optymalnego wykorzystania i sprawnej eksploatacji uruchamianego w firmie oprogramowania. Działania te obejmują: przygotowanie infrastruktury informatycznej (sprzęt IT, systemy operacyjne, systemy zarządzania bazą danych), instalację, konfigurację (dostosowanie) oprogramowania do wymagań firmy, wprowadzenie danych początkowych, naukę obsługi wdrażanego programu (szkolenia), nadzór nad początkową eksploatacją oraz weryfikację poprawności funkcjonowania wdrożonego oprogramowania. Od jakości przeprowadzenia wdrożenia zależy efektywność pracy uruchamianego oprogramowania. W celu zapewnienia skuteczności wdrożenia, powinno ono być przeprowadzone wg harmonogramu przygotowanego podczas analizy przedwdrożeniowej. W harmonogramie należy rozplanować działania związane z wdrożeniem oprogramowania. Istotnym czynnikiem decydującym o powodzeniu wdrożenia jest zaangażowanie pracowników i kadry zarządczej, w szczególności osoby bądź osób wyznaczonych do kierowania wdrożeniem (powinny one posiadać odpowiednią wiedzę merytoryczną w zakresie funkcjonowania firmy w obszarze, w którym zostanie wprowadzone oprogramowanie oraz elementarną wiedzę z zakresu informatyki).
Wdrożenie systemu ASYSTENT można przeprowadzić samodzielnie. Jednak w przypadku rozszerzonej i pełnej wersji systemu ASYSTENT, wskazane jest przeprowadzenie wdrożenia wspólnie z firmą DMS-Komputery.

Analiza przedwdrożeniowa.

W trakcie analizy przedwdrożeniowej identyfikowane są działania związane z wdrożeniem oprogramowania oraz określana jest kolejność ich wykonania. Wynikiem analizy przedwdrożeniowej jest harmonogram wdrożenia. Na podstawie harmonogramu, można oszacować koszty wdrożenia. Analiza przedwdrożeniowa obejmuje zidentyfikowanie infrastruktury informatycznej oraz ustalenie sposobu funkcjonowania firmy (procesy decyzyjne, procedury, dokumenty oraz ich obieg, role poszczególnych osób w firmie), w kontekście zastosowania wdrażanego oprogramowania. Analiza przedwdrożeniowa powinna także obejmować założenia dotyczące konfiguracji wdrażanego oprogramowania. Może również wskazywać rozszerzenia oprogramowania, wymagane w celu dostosowania go do aktualnego sposobu funkcjonowania firmy. Czas wykonania analizy przedwdrożeniowej zależy od złożoności i wielkości firmy (przeciętny czas wykonania analizy przedwdrożeniowej to 1-2 dni).

Zachęcamy do złożenia zamówienia.

złóż zamówienie

Złóż zamówienie

 

O firmie | Aktualności | Oferta | Pytania i odpowiedzi | Współpraca
Strona główna | Mapa serwisu | Kontakt

Copyright © 2005.. DMS-Komputery: Elektronika i Informatyka. Wszelkie prawa zastrzeżone.