Firma DMS-Komputery jest producentem oprogramowania specjalizującym się w opracowywaniu rozwiązań informatycznych adresowanych do firm produkcyjnych oraz usługowych, poszukujących narzędzi wspomagających zarządzanie firmą (MRP, ERP, CRM, QMS, DMS) oraz zainteresowanych budową pozytywnych relacji z klientami.
Rok założenia 1991
Tu jesteś: Strona główna DMS-Komputery Oferta ASYSTENT korzyści z używania systemu

Korzyści z używania systemu ASYSTENT

We współczesnym świecie, trudno jest prowadzić działalność biznesową, nie korzystając z pomocy systemów informatycznych. O celowości stosowania oprogramowania wspomagającego zarządzanie firmą i wynikających z tego korzyściach, można przeczytać na stronie ogólne informacje o systemie, w bloku zatytułowanym „Dlaczego warto stosować oprogramowanie do zarządzania firmą?”.
Poniżej opisane zostały najistotniejsze korzyści wynikające z używania systemu ASYSTENT. Są to:

  • natychmiastowy dostęp do informacji o stanie ilościowo - wartościowym każdego z magazynów oraz ilości i wartości materiałów i półproduktów przekazanych do produkcji, jak również ilości i wartości produkcji w toku;
  • pełny nadzór nad dokumentacją techniczną oraz dokumentacją produkcyjną, niezwłoczny dostęp do aktualnej dokumentacji technicznej oraz dokumentacji produkcyjnej, z zapewnieniem kontroli dostępu wynikającej z uprawnień jakie zostały przyznane danemu pracownikowi;
  • sprawniejsza lokalizacja miejsc i przyczyn powstawania braków technologicznych lub braków materiałowych oraz efektywne ustalanie przyczyn reklamacji wyrobów gotowych - zobacz też informacje o programie NNR-Pro;
  • wydajne gospodarowanie materiałami, zmniejszenie niezbędnej wielkości zapasów materiału;
  • stałe monitorowanie stanu materiałów i półproduktów, przekazanych każdemu z kooperantów;
  • automatyczne naliczanie (na podstawie informacji o procesie technologicznym) oraz ewidencjonowanie ilości odpadów, powstałych w trakcie procesu produkcyjnego*;
  • efektywne planowanie produkcji (MRP II) oraz skuteczne monitorowanie stanu realizacji zamówień oraz zleceń produkcyjnych;
  • kontrolowanie rzeczywistych kosztów produkcji;
  • szybkie opracowywanie dokładnych kalkulacji cenowych (kosztorysów);
  • spełnienie wymogów dotyczących normy ISO 9001 (np. ocena dostaw, ocena dostawców, nadzór nad dokumentami i zapisami, prowadzenie produkcji w warunkach nadzorowanych), ułatwienie wprowadzenia systemu zarządzania jakością (SZJ).

Korzyści wymienione na liście, przedkładają się (pośrednio lub bezpośrednio) na wymierne zwiększenie zysku osiąganego przez firmę (np. poprzez zmniejszenie kosztów związanych z zakupem i magazynowaniem materiałów, kosztów produkcji, kosztów rozpatrzenia reklamacji, kosztów strat związanych z ujawnieniem zastrzeżonych informacji itp.)

Zachęcamy do złożenia zamówienia.

złóż zamówienie

Złóż zamówienie

*Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej określa Ustawa z dnia 11 maja 2001 (Dz. U. 2001 nr 63 poz. 639)
 

O firmie | Aktualności | Oferta | Pytania i odpowiedzi | Współpraca
Strona główna | Mapa serwisu | Kontakt

Copyright © 2005.. DMS-Komputery: Elektronika i Informatyka. Wszelkie prawa zastrzeżone.