Firma DMS-Komputery jest producentem oprogramowania specjalizującym się w opracowywaniu rozwiązań informatycznych adresowanych do firm produkcyjnych oraz usługowych, poszukujących narzędzi wspomagających zarządzanie firmą (MRP, ERP, CRM, QMS, DMS) oraz zainteresowanych budową pozytywnych relacji z klientami.
Rok założenia 1991
Tu jesteś: Strona główna DMS-Komputery Oferta ASYSTENT(mini) galeria - przykładowe ekrany

Galeria - przykładowe ekrany

W celu przybliżenia funkcjonalności programu i formy interfejsu użytkownika (wyglądu ekranu monitora podczas pracy z programem oraz sposobu obsługi programu), poniżej zaprezentowane zostały przykładowe ekrany dotyczące pracy programu ASYSTENT(mini). Do każdego ekranu dołączono informacje opisujące stan, bądź działania przedstawione na prezentowanym zrzucie ekranu. Zaprezentowane przykładowe ekrany zostały podzielone na kategorie:

Sposoby prezentacji danych.

wprowadzenie zapisu do podatkowej księgi przychodów i rozchodów w oparciu o zapis z ewidencji sprzedaży VAT
wprowadzenie zapisu do podatkowej księgi przychodów i rozchodów w oparciu o zapis z ewidencji zakupu VAT

W trakcie edycji zapisów, pola których treści nie można zmienić, są wyróżnione. W przypadku podatkowej księgi przychodów i rozchodów, to jakich pól nie można edytować, zależy od sposobu wprowadzania danych. Na widocznych obok zrzutach ekranu przedstawiona została podatkowa księga przychodów i rozchodów kolejno w dwóch sytuacjach, w trakcie wprowadzania zapisu dotyczącego przychodu w oparciu o zapis z ewidencji sprzedaży VAT (dziennika sprzedaży) oraz w trakcie wprowadzania zapisu dotyczącego kosztów w oparciu o zapis z ewidencji zakupu VAT (rejestru zakupów).

Organizacja programu i jego obsługa.

uruchomienie programu - selekcja informacji
uruchomienie programu - wyświetlenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

W zależności od ustawień inicjacyjnych (ustawianych indywidualnie dla każdego stanowiska komputerowego, na którym jest zainstalowany program ASYSTENT(mini)), bezpośrednio po uruchomieniu programu może być wyświetlona zarówno podatkowa księga przychodów i rozchodów jak i np. ewidencja zakupu VAT (rejestr zakupów). Przed wyświetleniem przytoczonej dokumentacji można zaktualizować kryteria selekcji zapisów dokumentacji, która będzie wyświetlona.

kartoteka kontrahentów - zakładka „Lokalizacje, kadra”kartoteka kontrahentów - tabela
rejestr zakupów - tabela, panel z danymi szczegółowymi i filtrrejestr zakupów - tabela i filtr

Zapisy dokumentacji (np. podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencji zakupu i sprzedaży VAT, kartoteki kontrahentów) wyświetlane są w tabeli. Dodatkowo z prawej strony tabeli wyświetlane są szczegółowe dane dotyczące wyróżnionego zapisu tabeli. Dane te wyświetlane są na różnych zakładkach. Tytuły zakładek charakteryzują rodzaj danych jakie są zawarte na zakładce. Panel z danymi szczegółowymi można ukryć. Nad tabelą można wyświetlić panel opisujący warunki filtrowania zapisów.

podatkowa księga przychodów i rozchodów - nowy zapis, wybór rodzaju zdarzenia gospodarczegopodatkowa księga przychodów i rozchodów - wprowadzenie zapisu, edycja

Wprowadzanie nowych wpisów do dokumentacji (np. podatkowej księgi przychodów i rozchodów) odbywa się poprzez pola edycyjne znajdujące się na panelu z danymi szczegółowymi. Przed wprowadzeniem nowego wpisu do podatkowej księgi przychodów i rozchodów, można wskazać rodzaj rejestrowanego zdarzenia gospodarczego. Determinuje on charakter i zakres informacji, jakie można określić dla wprowadzanego zdarzenia.

Konfiguracja programu ASYSTENT(mini).

ustawienia programu - parametry księgowe

Sparametryzowanie pracy programu ASYSTENT(mini) pozwala na optymalne dostosowanie działania programu, do rzeczywistego funkcjonowania firmy, przez którą program jest używany.

lista uzytkowników - wykaz uprawnień

W programie ASYSTENT(mini) każdemu użytkownikowi można przypisać uprawnienia, określające jakie czynności dany użytkownik może wykonywać w programie. Uprawnienia mogą być przydzielone w ramach całej dokumentacji udostępnianej w danym module lub też można przydzielić uprawnienia oddzielnie dla każdego rodzaju dokumentacji. W ramach dokumentacji można wskazać czynności (np. wprowadzenie zapisu (rejestracja dokumentu), poprawienie zapisu, anulowanie zapisu, drukowanie dokumentacji itp.), jakie może wykonywać użytkownik.
Przykładowy ekran przedstawia fragment listy uprawnień użytkownika o nazwie „adam”. Użytkownikowi temu przypisane zostały uprawnienia do przeglądania dokumentacji: podatkowa księga przychodów i rozchodów, dziennik sprzedaży, rejestr zakupów oraz słownik zdarzeń gospodarczych. O tym czy podczas przeglądania dokumentacji użytkownik może wykonywać np. czynności edycyjne, rozstrzygają ustawienia zawarte w dalszej, niewidocznej na przedstawionym zrzucie, części listy.

 

O firmie | Aktualności | Oferta | Pytania i odpowiedzi | Współpraca
Strona główna | Mapa serwisu | Kontakt

Copyright © 2005.. DMS-Komputery: Elektronika i Informatyka. Wszelkie prawa zastrzeżone.