Firma DMS-Komputery jest producentem oprogramowania specjalizującym się w opracowywaniu rozwiązań informatycznych adresowanych do firm produkcyjnych oraz usługowych, poszukujących narzędzi wspomagających zarządzanie firmą (MRP, ERP, CRM, QMS, DMS) oraz zainteresowanych budową pozytywnych relacji z klientami.
Rok założenia 1991
Tu jesteś: Strona główna DMS-Komputery Oferta NNR-Pro zgłoszenia przychodzące / reklamacje klientów

Zgłoszenia przychodzące / reklamacje klientów

Moduł „Zgłoszenia przychodzące / reklamacje klientów” jest przeznaczony do dokumentowania oraz bieżącej kontroli stanu realizacji, działań związanych z reklamacjami klientów lub niezgodnościami. W programie NNR-Pro możliwe jest dokumentowanie działań związanych z procesem reklamacji w formie tradycyjnej (wyłącznie nadzorowanie reklamacji) lub w formie adekwatnej do standardu opisanego w Normie ISO 9001 (nadzorowanie niezgodności zaistniałych w systemie zarządzania jakością). Aktualnie w ramach formy tradycyjnej dokumentacja działań może odnosić się do jednego z poniższych wariantów zgłoszeń reklamacyjnych:

 • reklamacji wadliwego towaru (wariant ogólny);
 • reklamacji wadliwego towaru u partnera handlowego (reklamacji klientów, otrzymanych od partnera handlowego np. dostarczonych z punktu sprzedaży);
 • zgłoszenia błędu w oprogramowaniu.

Lista wariantów nie jest zamknięta i może być rozbudowana o nowe warianty.
Wersja przystosowana do wymagań Normy ISO 9001 umożliwia nadzorowanie zgłoszeń dotyczących niezgodności zewnętrznych przekazanych:

 • protokołem reklamacyjnym;
 • protokołem niezgodności dostawy;
 • innym dokumentem zewnętrznym

oraz zgłoszeń dotyczących niezgodności wewnętrznych przekazanych:

 • raportem z audytu systemu zarządzania jakością (SZJ - ang. QMS - Quality Management System);
 • raportem z audytu procesu;
 • raportem z audytu wyrobu;
 • notatką ze spotkania kierownictwa;
 • kartą braków;
 • innym dokumentem wewnętrznym.

Moduł wspiera wykonywanie działań dotyczących:

 • rozpatrzenia reklamacji klientów;
 • usunięcia niezgodności;
 • prowadzenia rejestru zgłoszeń przychodzących dla niezgodności i reklamacji klientów, rejestr zgłoszeń przychodzących może być wyświetlony w jednej z dwóch form: listy zestawów zgłoszeń (zgłoszenia są wyświetlane w podziale na zestawy, do których zgłoszenie zostało przypisane) lub listy zgłoszeń (zgłoszenia są wyświetlane bez podziału na zestawy, do których zgłoszenie zostało przypisane);
 • monitorowania postępów w rozpatrzeniu niezamkniętych zgłoszeń niezgodności lub reklamacji klientów;
 • opracowania raportu 8D lub karty reklamacji;
 • rozliczania kosztów reklamacji;
 • przechowywania i udostępniania dodatkowej dokumentacji (załączników) dotyczącej analizowanych niezgodności lub reklamacji klientów (np. zdjęcia defektu, wyniki ekspertyz, skany dokumentów papierowych, itp.);
 • odnoszenia, poprzez rejestr zgłoszeń wychodzących, działań dotyczących usunięcia niezgodności lub reklamacji klientów do dostawcy (przyczyna niezgodności lub reklamacji klienta tkwi po stronie dostawcy i teraz od niego oczekujemy wykonania i udokumentowania skuteczności działań, zmierzających do zapewnienia odpowiedniej jakości dostarczanych przez dostawcę materiałów lub świadczonych usług) lub serwisu producenta;
 • udostępniania uprawnionym pracownikom informacji (baza wiedzy) o sposobie rozwiązania problemów źródłowych leżących u podstaw niezgodności lub reklamacji klientów.

 

zobacz też:listę funkcjonalności modułu „Zgłoszenia przychodzące / reklamacje klientów”,
sposoby analizy danych zaimplementowane w programie NNR-Pro,
jak program NNR-Pro pomaga ochraniać informacje dotyczące firmy
 

O firmie | Aktualności | Oferta | Pytania i odpowiedzi | Współpraca
Strona główna | Mapa serwisu | Kontakt

Copyright © 2005.. DMS-Komputery: Elektronika i Informatyka. Wszelkie prawa zastrzeżone.