Firma DMS-Komputery jest producentem oprogramowania specjalizującym się w opracowywaniu rozwiązań informatycznych adresowanych do firm produkcyjnych oraz usługowych, poszukujących narzędzi wspomagających zarządzanie firmą (MRP, ERP, CRM, QMS, DMS) oraz zainteresowanych budową pozytywnych relacji z klientami.

Polityka ochrony prywatności

Szanujemy Państwa prywatność. Dokument ten prezentuje stanowisko serwisu dms-komputery.pl w sprawie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach.

Anonimowość

Internauci korzystający serwisu dms-komputery.pl pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zadecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w internecie informacje zawarte w logach systemowych (log systemowy jest to informacja, jaką przekazuje serwerowi komputer użytkownika przy każdym połączeniu) są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji (np. takich jak region, z którego następuje połączenie).

Prawo wyboru

Serwis dms-komputery.pl daje swoim użytkownikom możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z usług serwisu i udostępniać informacje o sobie. Większość stron serwisu jest dostępna bez konieczności podawania informacji o sobie, jedynie niektóre usługi wymagają wypełnienia i przesłania formularza (rejestracyjnego, ankiety lub zapytania). Wypełnienie i przesłanie formularza jest dobrowolną decyzją użytkownika i może on w każdej chwili zrezygnować i usunąć swoje dane w całości lub części. Serwis dms-komputery.pl ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o użytkownikach do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia przez firmę DMS-Komputery usług na najwyższym poziomie, co obejmuje m.in. analizę oczekiwań aktualnych i potencjalnych klientów w zakresie oferowanych produktów i usług.

Ochrona danych

Informacje są przechowywane i przetwarzane przez serwis dms-komputery.pl z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.

Dostęp stron trzecich do danych osobowych

Żadne dane osobowe nie są udostępniane stronom trzecim, za wyjątkiem organów państwowych do tego uprawnionych.

Prawo do wglądu, modyfikacji i usunięcia danych

Każdy użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych. Możliwe jest także usunięcie danych.
By uzyskać informację o swoich danych należy z adresu e-mail przekazanego podczas rejestracji danych, przesłać na adres e-mail wiadomość zawierającą w temacie zwrot „POKAŻ DANE”. W odpowiedzi odesłana zostanie informacja o aktualnej treści danych użytkownika. W celu dokonania modyfikacji swoich danych należy ponownie wypełnić i wysłać formularz, który był wypełniony podczas rejestracji danych. W formularzu należy wpisać taki sam adres e-mail, jaki został wprowadzony podczas rejestracji danych. Usunięcie danych nastąpi w wyniku przesłania z adresu e-mail przekazanego podczas rejestracji danych, na adres e-mail wiadomości zawierającej w temacie zwrot „USUŃ DANE”. W przypadku, gdyby użytkownik uznał takie rozwiązanie za niewystarczające, może zwrócić się pisemnie do firmy DMS-Komputery.

Cookies

Niektóre obszary serwisu dms-komputery.pl mogą wykorzystywać cookies. Pojęciem cookie określa się niewielką informację zapisywaną przez serwer na komputerze użytkownika w pliku cookie.txt, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera. Serwis dms-komputery.pl używa cookies w celu zindywidualizowania (personalizowania) dostarczanych usług i treści. Wyłączenie cookies w przeglądarce nie uniemożliwia korzystania z usług serwisu.

Pytania

Uwagi i pytania użytkowników serwisu dms-komputery.pl dotyczące zachowania poufności informacji można przesyłać na adres e-mail opatrując taką wiadomość tematem zawierającym zwrot „POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI” lub na adres firmy DMS-Komputery.

 

Copyright © 2005.. DMS-Komputery: Elektronika i Informatyka. Wszelkie prawa zastrzeżone.