Firma DMS-Komputery jest producentem oprogramowania specjalizującym się w opracowywaniu rozwiązań informatycznych adresowanych do firm produkcyjnych oraz usługowych, poszukujących narzędzi wspomagających zarządzanie firmą (MRP, ERP, CRM, QMS, DMS) oraz zainteresowanych budową pozytywnych relacji z klientami.

Formularz zamówienia usługi


w ofercie

Najpierw przetestuj, potem inwestuj.

UWAGA: Proszę wprowadzić dane firmy w taki sposób, w jaki mają być ujęte na dokumentach zawieranej umowy. Podane dane osoby (stanowisko, imię oraz nazwisko), zostaną wskazane w umowie jako dane osoby reprezentującej Państwa firmę (gdy nie odpowiada to modelowi organizacji Państwa firmy, proszę wprowadzić dane osoby bądź osób reprezentujących Państwa firmę w pole „dodatkowe informacje”).


Proszę wskazać oprogramowanie, które ma być objęte umową:

Oświadczam, że podaję swoje dane osobowe na zasadzie dobrowolności i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie w celach marketingowych i statystycznych przez DMS-Komputery: Elektronika i Informatyka (USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883) z zapewnieniem prawa wglądu, poprawy i kontroli.

polityka ochrony prywatności

Copyright © 2005.. DMS-Komputery: Elektronika i Informatyka. Wszelkie prawa zastrzeżone.