Firma DMS-Komputery jest producentem oprogramowania specjalizującym się w opracowywaniu rozwiązań informatycznych adresowanych do firm produkcyjnych oraz usługowych, poszukujących narzędzi wspomagających zarządzanie firmą (MRP, ERP, CRM, QMS, DMS) oraz zainteresowanych budową pozytywnych relacji z klientami.
Rok założenia 1991
Tu jesteś: Strona główna DMS-Komputery Oferta Oprogramowanie dodatkowe Księga przychodów i rozchodów

Księga przychodów i rozchodów

zobacz też:ASYSTENT(mini) Program Wspomagający Zarządzanie Małą Firmą

Specyfikacja programu „Księga Przychodów i Rozchodów” (KPR).

Program „Księga Przychodów i Rozchodów” jest przeznaczony do prowadzenia dokumentacji księgowej w firmie, wykorzystującej podatkową księgę przychodów i rozchodów. Program wspiera wykonywanie działań dotyczących:

 • prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów w formie elektronicznej:
  • wersję papierową księgi przychodów i rozchodów otrzymujemy po wydrukowaniu;
  • w celu przyśpieszenia operacji wprowadzania do księgi przychodów i rozchodów kolejnych wpisów, program umożliwia utworzenie i edycję dodatkowych dokumentów takich jak:
   • spis opisów zdarzeń gospodarczych;
   • kartoteka kontrahentów (kartoteka wykorzystywana jest również podczas wprowadzania wpisów do rejestrów VAT);
   • wykaz wpisów dotyczących czynności stałych (powtarzalnych) - np. odpisy amortyzacyjne, ubezpieczenia ZUS, itp.;
  • na koniec roku można wydrukować podsumowanie zawierające wyliczenie dochodu w roku podatkowym;
 • prowadzenia rejestrów VAT (zakupów oraz sprzedaży) - podczas wprowadzania zapisu do rejestru VAT można potwierdzić by został utworzony zapis w księdze przychodów i rozchodów;
 • kontrolowania stanu rozrachunków z kontrahentami (rozrachunki dostępne są poprzez raport informujący o zestawieniu transakcji nierozliczonych);
 • rozliczania kosztów eksploatacji samochodów osobowych (ewidencja przebiegu, zestawienie kosztów eksploatacji, spis stałych tras), w tym wyznaczenie kwoty wydatków jakie można w danym miesiącu uznać w koszty uzyskania przychodu;
 • przygotowania deklaracji podatkowych VAT-7, CIT-2 i PIT-5.

Program „Księga Przychodów i Rozchodów” pozwala również na analizę oraz generowanie raportów odnoszących się zgromadzonych danych. Program umożliwia między innymi przeprowadzenie analizy przychodów lub kosztów metodą 80/20 (metoda Pareto) - metoda 80/20 ma zastosowanie do wszystkiego co dzieje się w firmie np.:

 • w odniesieniu do klientów określa, iż 20% Twoich klientów generuje aż 80% dochodów, co oznacza dla Ciebie by przede wszystkim na nich skoncentrować swoje działania;
 • w odniesieniu do wydatków oznacza iż 20% źródeł kosztów generuje aż 80% wydatków, co oznacza dla Ciebie konieczność szczegółowej kontroli tych źródeł;
 • metoda 80/20 może też odnosić się do innych dziedzin działalności firmy np. w przypadku pracowników 80% problemów generuje 20% grupy zatrudnionych, co oznacza dla Ciebie albo rozwiązanie problemów tych pracowników np. poprzez szkolenia albo rozwiązanie twoich problemów poprzez zwolnienie tych pracowników i zastąpienie ich innymi pracownikami.

Program „Księga Przychodów i Rozchodów” może pobierać dane z innych programów. Dzięki tej funkcjonalności można połączyć zalety prowadzenia księgowości przez biuro rachunkowe z zaletami prowadzenia księgowości samodzielnie - biuro rachunkowe prowadzi księgowość i przekazuje np. dyskietką, e-mailem lub w inny sposób dane, które wczytujemy do programu „Księga Przychodów i Rozchodów” i możemy dowolnie analizować - patrz metoda 80/20.

Wymagania techniczne.

Program „Księga Przychodów i Rozchodów” pracuje w trybie tekstowym (wersja programu obsługująca tryb graficzny, udostępniana jest jako program ASYSTENT(mini) - Program Wspomagający Zarządzanie Małą Firmą”). Do uruchomienia programu wymagany jest dowolny komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym DOS lub systemem operacyjnym Microsoft Windows 9x/NT/2000/XP. Program współpracuje z dowolną drukarką obsługującą tryb pracy IBM, EPSON lub PCL.

Zobacz instrukcję obsługi programu „Księga Przychodów i Rozchodów”Zobacz instrukcję obsługi (413KB) Pobierz wersję demonstracyjną programu „Księga Przychodów i Rozchodów”Pobierz wersję demonstracyjną (---) Pomoc

Wersja demonstracyjna programu „Księga Przychodów i Rozchodów” różni się od wersji użytkowej ograniczeniem pojemności bazy danych (do 600 zapisów dla każdego dokumentu) oraz tym, że wersję demonstracyjną programu „Księga Przychodów i Rozchodów” można eksploatować przez okres 100 dni od daty pierwszego uruchomienia programu.
Wersja demonstracyjna programu „Księga Przychodów i Rozchodów” udostępniana jest w postaci samorozpakowywującego się archiwum. Pobrany plik archiwum należy skopiować do pustego folderu (katalogu) i uruchomić. Po rozpakowaniu archiwum należy skonfigurować system operacyjny ustawiając w pliku „config.sys” zmienną środowiskową „Files=100” (lub więcej). W systemie operacyjnym Microsoft Windows zaleca się uruchamianie programu w pełnym oknie (Ctrl-Enter), co umożliwi wyświetlanie przez program polskich znaków narodowych. Dla systemu operacyjnego Microsoft Windows XP przed wywołaniem programu, należy przełączyć poleceniem „mode con lines=25” tekstowy tryb pracy monitora na 25 linii (jeśli nie jest to tryb domyślny) oraz przywołać tablicę 437 (polecenie: „graftabl 437”). Program „Księga Przychodów i Rozchodów” uruchamia się poleceniem „kpr.bat +” („+” oznacza uruchomienie programu w trybie kolorowym). Powyższe informacje znajdują się również w pliku „_czytaj.to!” znajdującym się w katalogu, w którym archiwum zostało rozpakowane.

Więcej informacji o programie można uzyskać wypełniając i przesyłając formularz zgłoszeniowy.

 

Polecamy:

O firmie | Aktualności | Oferta | Pytania i odpowiedzi | Współpraca
Strona główna | Mapa serwisu | Kontakt

Copyright © 2005.. DMS-Komputery: Elektronika i Informatyka. Wszelkie prawa zastrzeżone.