Firma DMS-Komputery jest producentem oprogramowania specjalizującym się w opracowywaniu rozwiązań informatycznych adresowanych do firm produkcyjnych oraz usługowych, poszukujących narzędzi wspomagających zarządzanie firmą (MRP, ERP, CRM, QMS, DMS) oraz zainteresowanych budową pozytywnych relacji z klientami.
Rok założenia 1991
Tu jesteś: Strona główna DMS-Komputery Oferta Oprogramowanie dodatkowe Zakupy i sprzedaż, magazyny

Zakupy i sprzedaż, magazyny

zobacz też:moduł ZAOPATRZENIE I DYSTRYBUCJA z programu ASYSTENT Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Firmą

Specyfikacja programu „System Obrotu Towarowego” (SOT).

Program „System Obrotu Towarowego” jest przeznaczony do dokumentowania operacji dotyczących zakupu oraz sprzedaży towarów jak również dokumentowania wszelkich operacji magazynowych oraz bieżącej kontroli stanu ilościowo - wartościowego towarów. Program Składa się z trzech modułów SPRZEDAŻ, ZAKUPY oraz MAGAZYN (obsługa gospodarki magazynowej). W wersji zawierającej moduły SPRZEDAŻ oraz ZAKUPY, program wspomaga wykonywanie działań dotyczących:

 • wystawiania faktur VAT, faktur korygujących, paragonów, dokumentów wydania oraz przyjęcia wewnętrznego;
 • wystawiania faktur VAT na podstawie paragonów;
 • wystawiania faktur VAT na podstawie dokumentów WZ (po dołączeniu do programu modułu MAGAZYN);
 • drukowania paragonów fiskalnych dotyczących sprzedaży towaru osobom fizycznym (program współpracuje z drukarkami fiskalnymi np. firm POSNET, ELZAB, TORELL);
 • rejestracji dokumentów przyjęcia z zewnątrz oraz dokumentów korekt przyjęcia z zewnątrz;
 • sporządzania rejestrów VAT (zakupu i sprzedaży) oraz zestawień: zakupów, sprzedaży, sprzedaży dokumentowanej paragonami;
 • prowadzenia kartotek: towarów i usług, opakowań (towary i opakowania mogą być rozdzielone pomiędzy 99 magazynów), klientów oraz dostawców;
 • przygotowania ofert handlowych, cenników, spisu towarów;

Program „System Obrotu Towarowego” pozwala również na analizę oraz generowanie raportów dotyczących zgromadzonych danych. Program umożliwia między innymi wyszukanie towarów niechodliwych, ocenę rentowności sprzedaży, kontrolę terminów przydatności (dat ważności) towarów, przygotowanie kasowego raportu sprzedaży, prześledzenie ruchu towaru, itp. Program współpracuje z czytnikami kodów kreskowych.

Wersja programu „System Obrotu Towarowego” zawierająca moduł MAGAZYN wspomaga wykonywanie działań dotyczących:

 • wystawiania oraz rejestracji w dzienniku zdarzeń gospodarczych dokumentów:
  • wydania wewnętrznego (WW);
  • wydania na zewnątrz (WZ);
  • zwrotu z wydania na zewnątrz (ZW);
  • przyjęcia wewnętrznego (PW);
  • przyjęcia z zewnątrz (PZ);
  • zwrotu z przyjęcia z zewnątrz (ZP);
  • przerzutu międzymagazynowego (MM, MM-, MM+);
  • przeceny (PK);
  • bilansu otwarcia (BO);
  • przeksięgowywującego (PKx), np. korygującego stany ujemne wynikłe z rozważenia zakupionej masy towaru;
 • prowadzenia ewidencji ilościowo - wartościowej dla każdego z magazynów;
 • rozliczenia magazynów - rozliczanie magazynów może się odbywać wg ceny: ewidencyjnej, średnioważonej, zakupu, hurtowej (bez podatku lub z podatkiem VAT) oraz detalicznej (bez podatku lub z podatkiem VAT).

Moduł MAGAZYN umożliwia także na wykonane w różnych przekrojach wydruki danych z ewidencji ilościowo - wartościowej lub dziennika zdarzeń gospodarczych, np. wydruk tylko podsumowania ewidencji dla poszczególnych magazynów bez rozbicia na asortyment, wydruk ewidencji dla stanów końcowych dodatnich, wydruk ewidencji dla stanów początkowych dodatnich itd., wydruk dziennika dla dokumentów wydania na zewnątrz, wydruk dziennika dla dokumentów przerzutu międzymagazynowego, wydruk dziennika dla wskazanego kontrahenta, itp.

Wymagania techniczne.

Program „System Obrotu Towarowego” pracuje w trybie tekstowym (alternatywna funkcjonalnie wersja programu obsługująca tryb graficzny, udostępniana jest jako moduł „ZAOPATRZENIE I DYSTRYBUCJA” oprogramowania ASYSTENT - Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Firmą”). Do uruchomienia programu „System Obrotu Towarowego” wymagany jest dowolny komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym DOS lub systemem operacyjnym Microsoft Windows 9x/NT/2000/XP. Program współpracuje z dowolną drukarką obsługującą tryb pracy IBM, EPSON lub PCL.

Zobacz instrukcję obsługi programu „System Obrotu Towarowego”Zobacz instrukcję obsługi (643KB)

Więcej informacji o programie można uzyskać wypełniając i przesyłając formularz zgłoszeniowy.

 

Polecamy:

O firmie | Aktualności | Oferta | Pytania i odpowiedzi | Współpraca
Strona główna | Mapa serwisu | Kontakt

Copyright © 2005.. DMS-Komputery: Elektronika i Informatyka. Wszelkie prawa zastrzeżone.