Firma DMS-Komputery jest producentem oprogramowania specjalizującym się w opracowywaniu rozwiązań informatycznych adresowanych do firm produkcyjnych oraz usługowych, poszukujących narzędzi wspomagających zarządzanie firmą (MRP, ERP, CRM, QMS, DMS) oraz zainteresowanych budową pozytywnych relacji z klientami.
Rok założenia 1991
Tu jesteś: Strona główna DMS-Komputery Oferta  

Oferta oprogramowania opracowanego przez firmę DMS-Komputery, obejmuje programy przygotowane do wspomagania pracy w różnych obszarach działalności firmy.
Oprogramowanie tworzone jest z myślą o spełnianiu wymagań Klientów firmy DMS-Komputery, na każdym etapie rozwoju ich firmy. Klienci mogą wybierać pomiędzy wersjami oprogramowania o różnym stopniu funkcjonalności (wersja standardowa, wersja rozszerzona i wersja pełna). Wersja standardowa zawiera najistotniejsze funkcjonalności, niezbędne we wspomaganiu działalności firmy. Wersja standardowa została opracowana z myślą o firmach, które postanowiły zinformatyzować całość lub część swojej działalności, ale w początkowym okresie tego procesu, nie zamierzają inwestować w informatyzację dużych środków. Wraz z rozwojem firmy Klienta, może on uaktualnić (update) posiadaną wersję oprogramowania do wersji o większej funkcjonalności.
Niezależnie od posiadanej wersji oprogramowania, Klient zawsze może skorzystać z opcji dostosowania programu do jego specyficznych, indywidualnych potrzeb, wynikających z przyjętego przez Klienta sposobu funkcjonowania jego firmy. Oprogramowanie może być też dostosowane do współpracy z innym oprogramowaniem Klienta. Podejmujemy się także opracowania dowolnych programów komputerowych.

Staramy się, aby tworzone przez nas oprogramowanie cechowało się łatwością obsługi i przyjaznym interfejsem użytkownika. Podczas określania działań programu (np. poruszania się po menu programu, wybierania przycisków uaktywniających dane polecenie), można posługiwać się zarówno myszką jak i klawiaturą (wykorzystując w tym celu skróty klawiaturowe). Do oprogramowania jest dołączona podręczna pomoc kontekstowa, udostępniająca informacje opisujące obsługę programu, w zależności od kontekstu pracy użytkownika.

Świadczymy usługi posprzedażne: wdrożenia, szkolenia, pomoc techniczną, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz nadzór autorski.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty oprogramowania:

 • ASYSTENT - Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Firmą - program wspomaga zarządzanie procesami związanymi z realizacją produkcji i świadczeniem usług (planowaniem zasobów produkcyjnych - MRP II), umożliwia dokumentowanie wszelkich operacji finansowych oraz bieżącą kontrolę stanu należności i zobowiązań firmy a także dokumentowanie wszelkich czynności związanych z obliczaniem oraz wypłatą wynagrodzeń;
  program ułatwia zarządzanie kontaktami z klientami (CRM), zapewnia pełny nadzór nad dokumentacją techniczną opracowaną w firmie (np. w systemie CAD) oraz dokumentacją produkcyjną, umożliwiając niezwłoczny dostęp do aktualnych wersji dokumentacji, z zachowaniem kontroli dostępu wynikającej z uprawnień jakie zostały przyznane danemu pracownikowi, program może być też wykorzystany do wspomagania funkcjonowania wdrożonego w firmie systemu zarządzania jakością (QMS) zgodnie z normą ISO 9001;
 • ASYSTENT(mini) - Program Wspomagający Zarządzanie Małą Firmą - program jest przeznaczony do ewidencjonowania działań gospodarczych w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów, zgodnie rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów;
 • NNR-Pro Nadzorowanie Niezgodności/Reklamacji - program ułatwia obsługę oraz monitorowanie procesu rozpatrzenia reklamacji a w firmie mającej wdrożony system zarządzania jakością (SZJ, ang. QMS) zgodny z normą ISO 9001, program wspomaga nadzorowanie niezgodności zaistniałych w systemie zarządzania jakością oraz ułatwia opracowanie rozwiązania i dokumentuje rozwiązywanie problemów metodą 8D, program umożliwia także analizę danych dotyczących zgłoszeń (reklamacji, niezgodności) - np. przygotowanie raportu informującego o podziale kosztów reklamacji w rozbiciu na sprawców uchybienia, przygotowanie raportu z informacją o zgłoszeniach przeterminowanych w rozbiciu na osoby odpowiedzialne, itp.;
 • Faktury - prosty program przeznaczony do wystawiania faktur VAT (w złotych lub w euro), program należy do kategorii freeware i może być użytkowany i powielany bez uiszczania opłat licencyjnych;
 • Oprogramowanie dodatkowe - oprogramowanie dedykowane oraz oprogramowanie wycofane z oferty.

Zapraszamy do wypełnienia anonimowej ankiety. Informacje podane w ankiecie pozwolą nam lepiej określić Państwa oczekiwania oraz wymagania dotyczące oprogramowania, a także pozwolą nam trafniej dobierać informacje, które są publikowane w naszym serwisie internetowym, tak by publikowane informacje były bardziej przydatne dla Państwa.

zespół DMS-Komputery

Wypełnij ankietę

Wypełnij ankietę

Nasza maksyma:
Najpierw przetestuj, potem inwestuj.

Zakup oprogramowania nie jest prostym zadaniem. Po pierwsze, nie jest łatwo wybrać oprogramowanie, które będzie najlepiej spełniało pokładane w nim oczekiwania1). Po drugie, nawet najlepiej opracowany program może nie spełnić tych oczekiwań, gdy nie zostanie właściwie wdrożony2). By zminimalizować ryzyko niepowodzenia, na które narażony jest kupujący oprogramowanie, firma DMS-Komputery proponuje metodę zakupu oprogramowania zmniejszającą to ryzyko. Metoda składa się z czterech kolejnych kroków, a zakup oprogramowania jest ostatnim z nich. Jednocześnie w chwili zakupu oprogramowania jest ono gotowe do pracy (wdrożone). Wcześniejsze kroki służą zapoznaniu się z oprogramowaniem oraz jego ocenie. Działania jakie realizowane są w kolejnych krokach to:

 1. Zawarcie umowy dotyczącej współpracy pomiędzy Klientem a firmą DMS-Komputery, na podstawie której Klient otrzymuje bezpłatną licencję na komercyjną wersję oprogramowania. Umowa reguluje działania opisane w dwóch następnych krokach. Czas na jaki udzielona zostaje licencja, określany jest w harmonogramie opracowanym w drugim kroku.
 2. Wykonanie przez firmę DMS-Komputery analizy przedwdrożeniowej3). Po wykonaniu analizy przedwdrożeniowej Klient otrzymuje raport, na podstawie którego podejmuje decyzję o kontynuacji bądź nie, dalszych działań. Gdy dalsze działania będą kontynuowane, w oparciu o raport z analizy przedwdrożeniowej opracowywany jest harmonogram wdrożenia.
 3. Zgodnie z przygotowanym w poprzednim kroku harmonogramem, wykonywane są czynności związane z wdrożeniem oprogramowania. Wdrożenie4) (a w przypadku gdy wdrożenie zostało podzielone na etapy, każdy z etapów wdrożenia) kończy się protokołem. W trakcie wdrożenia weryfikowane są rzeczywiste potrzeby Klienta np. w zakresie liczby stanowisk, koniecznych funkcjonalności itp.
 4. Po zakończeniu wdrożenia Klient wykupuje licencję na wersję oprogramowania, optymalnie dostosowaną do swoich potrzeb.

Zapraszamy do skorzystania z oferty.


1)Jest wiele możliwości zapoznania się z oprogramowaniem. Można próbować oceniać oprogramowanie: testując wersję demonstracyjną (testową, trial, itp.), uczestnicząc w różnego rodzaju prezentacjach oprogramowania, zapoznając się z opublikowanymi (np. w internecie) materiałami itd. Żadna z form zapoznania się z oprogramowaniem przed jego eksploatacją, nie jest zadowalająco skuteczna. Wynika to przede wszystkim z ograniczonego czasu na wystarczająco dokładne zapoznanie się z oprogramowaniem, co do którego podejmowana jest decyzja o jego ewentualnym zakupie (np. testowanie wersji demonstracyjnej).
2)Testując np. wersję demonstracyjną oprogramowania, najczęściej nie przykładamy wagi do optymalnego skonfigurowania programu do naszych potrzeb, nie wspominając o odpowiednim skonfigurowaniu programu do sprzętu na jakim został on zainstalowany. W efekcie może okazać się, że praca programu nie będzie zgodna z oczekiwaniami. Taka ocena programu może być błędna. Poprawnie skonfigurowane oprogramowanie i sprzęt, mogą tak zmienić pracę programu, że będzie ona w zupełności satysfakcjonująca.
Nawet gdy z dużym prawdopodobieństwem możemy uznać, że oprogramowanie będzie nam odpowiadało, podczas jego wdrożenia może się okazać, że zmuszeni jesteśmy do dostosowania sposobu funkcjonowania firmy do sposobu funkcjonowania oprogramowania, co nie zawsze jest pożądane z punktu widzenia firmy korzystającej z takiego oprogramowania. Oprogramowanie opracowanie przez firmę DMS-Komputery może być dostosowane do specyficznych, indywidualnych wymagań Klienta.
3)Zapoznaj się z zakresem i celowością przeprowadzenia analizy przedwdrożeniowej.
4)Zapoznaj się z zakresem i uzasadnieniem konieczności przeprowadzenia wdrożenia oprogramowania.

Zachęcamy do złożenia zamówienia.

złóż zamówienie

Złóż zamówienie

 
Warto przeczytać:

Nasza maksyma:
Najpierw przetestuj, potem inwestuj.

Poznaj szczegóły...

Polecamy:

O firmie | Aktualności | Oferta | Pytania i odpowiedzi | Współpraca
Strona główna | Mapa serwisu | Kontakt

Copyright © 2005.. DMS-Komputery: Elektronika i Informatyka. Wszelkie prawa zastrzeżone.