Polityka prywatności

Szanujemy Państwa prywatność. Dokument ten prezentuje stanowisko serwisu dms-komputery.pl w sprawie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach.
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest firma DMS-Komputery.

Anonimowość

Internauci korzystający serwisu dms-komputery.pl pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zadecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w internecie informacje zawarte w logach systemowych (log systemowy jest to informacja, jaką przekazuje serwerowi komputer użytkownika przy każdym połączeniu) są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji (np. takich jak data, czas wizyty, region, z którego następuje połączenie).

Prawo wyboru

Serwis dms-komputery.pl daje swoim użytkownikom możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z usług serwisu i udostępniać informacje o sobie. Większość stron serwisu jest dostępna bez konieczności podawania informacji o sobie, jedynie niektóre usługi wymagają wypełnienia i przesłania formularza (rejestracyjnego, zamówienia lub zapytania). Wypełnienie i przesłanie formularza jest dobrowolną decyzją użytkownika i może on w każdej chwili zrezygnować i usunąć swoje dane w całości lub części. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest warunkiem koniecznym do skorzystania z produktów lub usług firmy DMS-Komputery, w tym do zawarcia umowy na produkt lub usługę firmy DMS-Komputery, a konsekwencją braku podania danych osobowych będzie brak możliwości skorzystania z produktu lub usługi firmy DMS-Komputery. Dane osobowe użytkownika będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do wypełnienia celów, dla których zostały one pobrane.
Serwis dms-komputery.pl ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o użytkownikach do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia przez firmę DMS-Komputery usług na najwyższym poziomie, co obejmuje m.in. analizę oczekiwań aktualnych i potencjalnych klientów w zakresie oferowanych produktów i usług.

Ochrona danych

DMS-Komputery jako administrator zbiera i przetwarza dane osobowe użytkowników, przestrzegając przepisów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – w skrócie RODO, jak również innych obowiązujących aktów prawnych, w tym przepisów Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204) i aktów wykonawczych do tej ustawy oraz Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 nr 171 poz. 1800).
Informacje są przechowywane i przetwarzane w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług, sprzedaży produktów, świadczonych drogą elektroniczną oraz w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

Dostęp stron trzecich do danych osobowych

Żadne dane osobowe nie są udostępniane stronom trzecim, z wyjątkiem organów państwowych do tego uprawnionych (np. sądy, organy ścigania).

Przekazywanie danych do państw trzecich, profilowanie

Informujemy, że DMS-Komputery nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich, jak również nie stosuje narzędzi opartych na profilowaniu.

Cookies

Niektóre obszary serwisu dms-komputery.pl mogą wykorzystywać cookies (lub inne technologie podobne w swojej funkcjonalności do plików cookies). Pojęciem cookie określa się niewielką informację zapisywaną przez serwer na komputerze użytkownika, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera. Serwis dms-komputery.pl używa cookies w celu zindywidualizowania (personalizowania) dostarczanych usług i treści.
Pliki cookies nie służą do przetwarzania ani do przechowywania danych osobowych, nie można za ich pomocą dokonać bezpośredniej identyfikacji użytkownika oraz nie wprowadzają zmian konfiguracyjnych w przeglądarce i telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym. Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć ich obsługę, za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Wyłączenie cookies w przeglądarce nie uniemożliwia korzystania z usług serwisu. Użytkownik może wskazać swoje preferencje dla cookies.

Prawo do wglądu, modyfikacji i usunięcia danych

Każdy użytkownik ma prawo do wglądu, modyfikacji, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem). Kontakt w tych sprawach jest możliwy drogą elektroniczną poprzez formularz kontaktowy (w temacie wiadomości należy umieścić określenie „RODO”).
W przypadku, gdyby użytkownik uznał takie rozwiązanie za niewystarczające, może zwrócić się pisemnie do firmy DMS-Komputery.
Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

Zadaj pytanie

Skontaktuj się z nami

Przedstaw nam swoje potrzeby w zakresie informatyzacji (cyfryzacji), również bezpieczeństwa informacji. Zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Formularz kontaktowy