O firmie

Firma DMS-Komputery jest producentem oprogramowania specjalizującym się w opracowywaniu rozwiązań informatycznych, adresowanych do różnego typu firm produkcyjnych oraz usługowych, posiadających wdrożony lub zamierzających wdrożyć system zarządzania jakością (QMS), co obliguje do przestrzegania pewnych reguł (normy ISO) prowadzenia dokumentacji (zapisów) związanych z działalnością takiej firmy.
Oferowane oprogramowanie może być również bardzo użyteczne dla firm produkcyjnych i usługowych, które aktualnie nie posiadają systemu zarządzania jakością i nie są zainteresowane jego wdrożeniem, ale poszukują narzędzi wspomagających zarządzanie firmą (MRP, ERP, CRM) oraz zainteresowane są budową pozytywnych relacji z klientami.

Firma DMS-Komputery zajmuje się również świadczeniem usług doradczych w zakresie IT (szczególnie w zakresie bezpieczeństwa informacji).


Zamierzeniem firmy DMS-Komputery jest dostarczanie przejrzystego i łatwego w obsłudze oprogramowania, zawierającego wyłącznie funkcjonalności zaimplementowane w odpowiedzi na potrzeby zgłoszone przez dotychczasowych użytkowników. Jedną z dróg realizacji tego zamierzenia jest dostosowywanie gotowego oprogramowania do specyfiki funkcjonowania danej firmy produkcyjnej bądź usługowej (wersje dedykowane), za niewygórowaną cenę.

Poznaj ofertę