Rozwiązania producenta oprogramowania DMS-Komputery

Wspomaganie zarządzania firmą

Wspomaganie zarządzania firmą

ASYSTENT, ASYSTENT (mini), PDCA

Sprawdź jak usprawnić zarządzanie firmą, poznaj schemat PDCA i ASYSTENT-a oraz ASYSTENT-a (mini)

Nadzorowanie niezgodności i reklamacji

Nadzorowanie niezgodności i reklamacji

NNR-Pro, Raport 8D

Dowiedz się więcej o nadzorowaniu niezgodności, raporcie 8D i NNR-Pro

Program Faktury

Wystawianie faktur VAT

Faktura ustrukturyzowana, KSeF

Poznaj bezpłatny program do wystawiania faktur VAT w postaci tradycyjnej (wydruk) i ustrukturyzowanej (e-Faktura)

Program NNR-Pro

NNR-Pro

Program NNR-Pro wspomaga monitorowanie procesu rozpatrywania reklamacji zgodnie z normą ISO 9001. Umożliwia tworzenie raportów 8D, a także kompleksową analizę danych dotyczących zgłoszeń (niezgodności i reklamacji).

Sprawdź szczegóły