Metoda 8D (raport 8D)

Metoda 8D jest jedną z metod zespołowego rozwiązywania problemów. Nazwa metody (ang. eight disciplines problem solving) odnosi się do ośmiu kroków, w których zespół osiągnie rozwiązanie bardziej efektywne w odniesieniu do sytuacji, gdy każdy z uczestników zespołu pracuje samodzielnie.

Metoda 8D kładzie nacisk na wskazanie zarówno doraźnych rozwiązań problemu – tymczasowych działań powstrzymujących, jak i ustalenie przyczyn źródłowych, a następnie określenie trwałych działań korygujących i działań zapobiegawczych umożliwiających definitywne wyeliminowanie problemu.
Opracowanie rozwiązania problemu metodą 8D powinno być przeprowadzane w sytuacjach, w których nie jest znana przyczyna problemu, problem w swoim zakresie przekracza możliwości jednej osoby, wymaga specjalistycznych środków, specyficznej wiedzy lub wsparcia kierownictwa albo wymaga tego waga i pilność problemu. Metoda 8D może być wykorzystana w rozwiązywaniu problemów dotyczących wyrobu, jak i do usprawniania procesów. Stosowanie metody 8D nie powinno być ograniczane tylko do procesu rozpatrywania reklamacji. Wykorzystując metodę 8D, można identyfikować wszelkie problemy dotyczące różnych obszarów działalności firmy (zatrudnienia, finansów, zaopatrzenia, produkcji, sprzedaży itd.). Warto dążyć do tego, aby takie podejście stało się swoistą filozofią firmy, znaną i stosowaną przez wszystkich pracowników.

Wzór - wydruk raportu 8D

Wyznaczenie rozwiązania problemu metodą 8D dokumentowane jest na odpowiednim formularzu określanym jako raport 8D. Do przygotowania raportu 8D można użyć programu NNR-Pro.

raport 8D przykład (plik pdf)Zobacz przykład raportu 8D

Kroki metody 8D (etapy raportowania)

Rozwiązywanie problemów metodą 8D realizowane jest poprzez kolejne wykonywanie następujących kroków:

  • D0 - Natychmiastowe działania osłonowe
  • D1 - Zespół
  • D2 - Opis (definicja) problemu
  • D3 - Tymczasowe działania powstrzymujące
  • D4 - Przyczyny źródłowe
  • D5 - Trwałe działania korygujące
  • D6 - Wprowadzone trwałe działania korygujące
  • D7 - Działania zapobiegawcze
  • D8 - Podsumowanie, uhonorowanie wysiłków zespołu

Kroki zwykle są oznaczane dużą literą „D” i cyfrą wskazującą na numer kroku. Krok „D0” nie jest obowiązkowy. Stosowany jest w celu ochrony klienta przed skutkami problemu, szczególnie gdy kluczowym elementem rozwiązania problemu jest czas (24h).
Klient może oczekiwać nie tylko raportu z rozwiązania problemu metodą 8D (raport 8D), ale również raportów po wykonaniu kroku „D3” (raport 3D) oraz kroku „D5” (raport 5D). Czas dostarczenia każdego z tych raportów (3D, 5D i 8D) może być określony przez klienta.

Więcej informacji dotyczących realizacji kroków metody 8D i przygotowania raportu 8D zawiera Opis metody 8D, przygotowanie raportu 8D (zob. Kroki metody 8D).

Przeczytaj także:
Poznaj program NNR-Pro

Czy wiesz, że:

Szybciej przygotujesz raporty 3D, 5D i 8D używając dedykowanego programu zamiast programów pakietu biurowego (np. Excel lub Word). Ponadto będziesz mógł łatwiej dokumentować inne działania powiązane z rozpatrywaniem niezgodności (takie jak np. powiadamianie członków zespołu o zaistniałych zmianach lub spotkaniu), a informacje zgromadzone w bazie danych posłużą do szybszego rozpatrywania innych zgłoszeń.

Poznaj program NNR-Pro