Oprogramowanie dodatkowe

Oprogramowanie dodatkowe to:

 • zaprojektowane na zamówienie klienta oprogramowanie dedykowane,
 • wycofane z oferty oprogramowanie pracujące w trybie tekstowym.

Program „System Rejestracji Silników Elektrycznych” jest przeznaczony do prowadzenia bazy danych silników elektrycznych na potrzeby działów utrzymania ruchu przedsiębiorstw. Zastosowanie programu umożliwia szybką identyfikację miejsc, w których pracuje bądź jest przechowywany silnik elektryczny o poszukiwanych parametrach i tym samym umożliwia podjęcie optymalnej decyzji o sposobie usunięcia awarii, co może być szczególnie istotne np. w kontekście utrzymania ciągłości produkcji.

Program „System Ewidencji Pensjonariuszy” opracowany został w celu prowadzenia ewidencji pensjonariuszy domów pomocy społecznej. Program wspiera wykonywanie działań dotyczących:

 • gromadzenia danych (osobowych, dotyczących leczenia, rehabilitacji, itp.) pensjonariuszy ośrodka;
 • prowadzenia kartoteki mieszkańców i kartoteki byłych mieszkańców ośrodka oraz listy opiekunów im przypisanych;
 • kontroli stanu osobowego ośrodka;
 • przygotowania sprawozdania o ruchu pensjonariuszy w zadanym okresie.

Program może być adoptowany na potrzeby innych instytucji bądź firm (hoteli, ośrodków wypoczynkowych, ośrodków sanatoryjnych) zajmujących się czasowym zakwaterowaniem osób.

Program „System Biuro Podróży” jest przeznaczony do prowadzenia dokumentacji dotyczącej działalności turystycznej oraz przewozu osób. Program wspiera wykonywanie działań dotyczących:

 • dokumentowania oraz rozliczania sprzedaży biletów na przewozy własne, oraz przewozy obce;
 • ustalenia tras przejazdu poszczególnych autokarów;
 • dokumentowania sprzedaży skierowań na imprezy turystyczne (pełna informacja o osobach ujętych w skierowaniu oraz dokładny opis kwater – kontrola ilości wolnych, zarezerwowanych i sprzedanych miejsc w kwaterach dostępnych na imprezie);
 • rozliczania sprzedaży skierowań (zarówno w złotówkach, jak i w dowolnej walucie obcej);
 • naliczania prowizji, drukowania faktur VAT, skierowań, eurolist oraz zestawień wykorzystywanych w rozliczeniach z innymi biurami podróży.

Program „System Biuro Podróży” jest dostępny w dwóch wersjach: dla organizatorów i przewoźników oraz dla akwizytorów.

Więcej informacji o programach można uzyskać, wypełniając i przesyłając formularz kontaktowy.

Program „System Obrotu Towarowego” został zastąpiony modułem Zaopatrzenie i Dystrybucja programu ASYSTENT.

Program „System Produkcyjno-Handlowy” został zastąpiony modułem Produkcja i Usługi programu ASYSTENT.

Program „System Rozrachunki z Kontrahentami” został zastąpiony modułem Finanse programu ASYSTENT i programem ASYSTENT (mini).

Programy „System Finansowo-Księgowy” i „Obsługa Stanowiska Kasowego” zostały zastąpione modułem Finanse programu ASYSTENT.

Program „System Kadrowo-Płacowy” został zastąpiony modułem Płace programu ASYSTENT.

Program „Księga Przychodów i Rozchodów” został zastąpiony programem ASYSTENT (mini).

Zobacz program ASYSTENT

Zobacz program ASYSTENT

Zobacz program ASYSTENT (mini)

Zobacz program ASYSTENT (mini)