Firma DMS-Komputery jest producentem oprogramowania specjalizującym się w opracowywaniu rozwiązań informatycznych adresowanych do firm produkcyjnych oraz usługowych, poszukujących narzędzi wspomagających zarządzanie firmą (MRP, ERP, CRM, QMS, DMS) oraz zainteresowanych budową pozytywnych relacji z klientami.
Rok założenia 1991
Tu jesteś: Strona główna DMS-Komputery Oferta ASYSTENT moduł FINANSE

Moduł FINANSE

Moduł FINANSE jest przeznaczony do dokumentowania wszelkich operacji finansowych oraz bieżącej kontroli stanu należności i zobowiązań firmy. Moduł wspiera wykonywanie działań dotyczących:

  • prowadzenia ksiąg rachunkowych, na które składają się: dziennik księgowań, księga główna, zestawienie sald i obrotów, bilans otwarcia, bilans zamknięcia oraz dokumenty korekty bilansu otwarcia,
  • sporządzania rejestrów VAT (zakupu i sprzedaży),
  • sporządzania raportów kasowych, raportów bankowych itp.,
  • ewidencjonowania i amortyzacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
  • obsługi i kontroli stanu rozliczeń (należności i zobowiązań firmy) z kontrahentami i pracownikami,
  • definiowania wzorców księgowań, pozwalających na sporządzanie dekretów dokumentów księgowych, na podstawie wpisów wprowadzonych do ksiąg pomocniczych (rejestrów VAT, raportów kasowych, raportów bankowych, innych ewidencji),
  • księgowania zadekretowanych zapisów - do chwili zamknięcia bieżącego miesiąca księgowego, można przywrócić zaksięgowany zapis do dziennika dekretów poprawić go i ponownie zaksięgować,
  • rejestrowania informacji o bieżących kursach walut (na potrzeby przeliczeń operacji finansowych przeprowadzonych w walutach obcych),
  • przygotowania planu kont z podziałem na konta syntetyczne, analityczne i subsyntetyczne.

Moduł FINANSE pozwala również na analizę oraz generowanie raportów dotyczących zgromadzonych danych.

W przypadku firm nie prowadzących pełnej księgowości, tzn. ewidencjonujących działania gospodarcze w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów, można zastąpić moduł FINANSE programem ASYSTENT(mini)

zobacz też:listę funkcjonalności modułu FINANSE,
jak system ASYSTENT pomaga ochraniać informacje dotyczące firmy
 

O firmie | Aktualności | Oferta | Pytania i odpowiedzi | Współpraca
Strona główna | Mapa serwisu | Kontakt

Copyright © 2005.. DMS-Komputery: Elektronika i Informatyka. Wszelkie prawa zastrzeżone.