Firma DMS-Komputery jest producentem oprogramowania specjalizującym się w opracowywaniu rozwiązań informatycznych adresowanych do firm produkcyjnych oraz usługowych, poszukujących narzędzi wspomagających zarządzanie firmą (MRP, ERP, CRM, QMS, DMS) oraz zainteresowanych budową pozytywnych relacji z klientami.
Rok założenia 1991
Tu jesteś: Strona główna DMS-Komputery Oferta ASYSTENT(mini) lista funkcjonalności programu

Lista funkcjonalności programu

Poniższa tabela zawiera listę większości funkcjonalności programu ASYSTENT(mini). Oprócz nazwy funkcjonalności tabela informuje o dołączeniu danej funkcjonalności do jednej z trzech wersji w jakiej może być udostępniony program ASYSTENT(mini) tj.: wersji standardowej, wersji rozszerzonej lub wersji pełnej. Jeśli funkcjonalność jest dołączona do danej wersji programu ASYSTENT(mini), odpowiednia kolumna zawiera znak +.

Funkcjonalności zostały pogrupowane w oparciu o ich znaczenie w działalności biznesowej. Aby szybko wyświetlić funkcjonalności z danej grupy można się posłużyć poniższą listą:

Oznaczenia: wersja standardowa (S), wersja rozszerzona (R), wersja pełna (P)
  funkcjonalności aktywne w wersji freemium (darmowa wersja podstawowa)
opis funkcjonalnościSRP

funkcjonalności podstawowe

prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów+++
sporządzanie ewidencji VAT (zakupu, sprzedaży, korekt zakupu i korekt sprzedaży)+++
ewidencjonowanie i amortyzacja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych* ++
prowadzenie dokumentacji dotyczącej stanu rozliczeń (należności i zobowiązań, zarówno rozliczonych jak i nierozliczonych) firmy z kontrahentami*+++
sporządzanie zapisów podatkowej księgi przychodów i rozchodów dla wpisów wprowadzonych do innej dokumentacji (np. ewidencji VAT) - zobacz dodatkowe informacje o tej funkcjonalności+++
sporządzanie zapisów ewidencji zakupu i sprzedaży VAT w oparciu o wpisy importowane z innych programów (np. programu Faktury) - zobacz dodatkowe informacje o tej funkcjonalności+++
generowanie plików JPK, zawierających informacje dla organów podatkowych, dla:
  • podatkowej księgi przychodów i rozchodów (struktura JPK_PKPIR);
  • ewidencji zakupu i sprzedaży VAT (struktura JPK_VAT);
+++
prowadzenie kartoteki kontrahentów+++
prowadzenie słownika zdarzeń gospodarczych
słownik zdarzeń gospodarczych upraszcza wypełnianie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, a także umożliwia późniejszą analizę zapisów podatkowej księgi przychodów i rozchodów przez program ASYSTENT(mini) np. w trakcie generowania raportów dotyczących kosztów
+++

funkcjonalności pomocnicze

wyświetlanie dokumentów (dokumentacji) do wydruku na ekranie monitora (podgląd wydruku)+++
nanoszenie przez program ASYSTENT(mini) na wydruki wystawianych dokumentów loga firmy+++
nadawanie własnych oznaczeń wydrukom generowanym przez program ASYSTENT(mini);
oznaczenie pojawia się w stopce drukowanego dokumentu, a może być wykorzystane np. do identyfikacji wersji dokumentu, w dokumentacji systemu zarządzania jakością - SZJ (QMS)
+++
definiowanie osób uprawnionych do pracy z programem ASYSTENT(mini) oraz zakresu ich uprawnień+++
prowadzenie ewidencji zdarzeń związanych z sygnalizacją przez program ASYSTENT(mini) błędów obsługi, błędów technicznych lub błędów programu oraz zdarzeń krytycznych tj. dotyczących operacji mających istotny wpływ na funkcjonowanie programu+++
prowadzenie ewidencji sesji (logów) zawierających informacje o czasie pracy użytkowników z programem ASYSTENT(mini) ++
prowadzenie ewidencji operacji wykonywanych w czasie pracy, w programie ASYSTENT(mini) przez każdego z użytkowników ++
rejestrowanie usuwanych danych oraz rejestrowanie poprzednich wartości (treści) danych  +
*Funkcjonalność będzie aktywna w kolejnej wersji.

zobacz też:korzyści z używania programu ASYSTENT(mini),
cennik, informacje handlowe
 

O firmie | Aktualności | Oferta | Pytania i odpowiedzi | Współpraca
Strona główna | Mapa serwisu | Kontakt

Copyright © 2005.. DMS-Komputery: Elektronika i Informatyka. Wszelkie prawa zastrzeżone.