Firma DMS-Komputery jest producentem oprogramowania specjalizującym się w opracowywaniu rozwiązań informatycznych adresowanych do firm produkcyjnych oraz usługowych, poszukujących narzędzi wspomagających zarządzanie firmą (MRP, ERP, CRM, QMS, DMS) oraz zainteresowanych budową pozytywnych relacji z klientami.
Rok założenia 1991
Tu jesteś: Strona główna DMS-Komputery Oferta ASYSTENT(mini) ogólne informacje o programie

Ogólne informacje o programie

Poniżej opisane zostały zagadnienia dotyczące cech oprogramowania wspomagającego zarządzanie firmą w kontekście programu ASYSTENT(mini). Zaprezentowane zostały też ogólne cechy programu ASYSTENT(mini) takie jak np. ciekawe funkcjonalności, wymagania techniczne itp. oraz wskazane dodatkowe odnośniki do innych stron serwisu dotyczących programu ASYSTENT(mini), a opisujących zbliżone zagadnienia.


zobacz też:korzyści z używania programu ASYSTENT(mini)

Dlaczego warto stosować oprogramowanie do zarządzania firmą?

Oprogramowanie komputerowe może w istotny sposób usprawnić proces prowadzenia dokumentacji podatkowej. Jednocześnie znacząco zmniejszone zostaje ryzyko popełnienia błędów formalnych (szczególnie obliczeniowych) dotyczących dokumentowania działalności firmy. Nie bez znaczenia jest też fakt wykonywania w systemach informatycznych szybkiej i szerokiej analizy danych, co w konsekwencji może przyczynić się do np. obniżenia kosztów prowadzenia działalności gospodarczej i tym samym do zwiększenia zysku osiąganego przez firmę.

Jak program ASYSTENT(mini) wspomaga zarządzanie firmą?

Program ASYSTENT(mini) wspomaga tworzenie wymaganej przepisami prawa dokumentacji biznesowej (podatkowej) związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej, a ponadto:

 • zapewnia nadzór na dokumentacją biznesową zgodnie z normą ISO 9001;
 • usprawnia kierowanie firmą poprzez dostarczenie narzędzi umożliwiających kierownictwu firmy zwiększenie efektywności analizy informacji co prowadzi do podejmowania trafniejszych decyzji.

Do kogo adresowane jest oprogramowanie?

Oferowany program jest rozwiązaniem skierowanym do firm zobowiązanych do ewidencjonowania działań gospodarczych w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów.
Sparametryzowanie pracy programu pozwala na optymalne dostosowanie jego działania do rzeczywistego funkcjonowania firmy, przez którą program ASYSTENT(mini) jest używany.

Ciekawe funkcjonalności.

Poniżej przytoczonych zostało kilka ciekawych rozwiązań zaimplementowanych w programie ASYSTENT(mini), które nie są często spotykane w innym oprogramowaniu. Są to funkcje:

 • sporządzanie zapisów ewidencji zakupu i sprzedaży VAT w oparciu o wpisy importowane z innych programów (np. programu Faktury) - po wskazaniu pliku zawierającego dane do importu, program wczytuje kolejno zapisy z tego pliku, dla każdego wczytanego zapisu uaktywniana jest operacja wprowadzenia wczytanego zapisu do ewidencji sprzedaży VAT (dziennika sprzedaży) po czym pola danych zostają wypełnione w oparciu o dane z zapisu pobranego z importowanego pliku, następnie użytkownik może zatwierdzić edycję bez dokonania jakichkolwiek zmian lub zaktualizować widoczne informacje i zatwierdzając edycję wprowadzić zapis do ewidencji sprzedaży VAT albo anulować operację edycji i tym samym pominąć import wczytanego z importowanego pliku zapisu;
 • sporządzanie zapisów podatkowej księgi przychodów i rozchodów dla wpisów wprowadzonych do innej dokumentacji (np. ewidencji VAT) - po rozpoczęciu operacji wprowadzenia do podatkowej księgi przychodów i rozchodów nowego zapisu dla zdarzenia gospodarczego dotyczącego przychodu, wskazujemy że zapis odnosi się do ewidencji sprzedaży VAT (dziennika sprzedaży, po czym w wyświetlonej ewidencji sprzedaży VAT wprowadzamy i wskazujemy wprowadzony zapis lub jeśli już istnieje tylko wskazujemy zapis, a program ASYSTENT(mini) w oparciu o wskazany zapis ewidencji sprzedaży VAT utworzy zapis podatkowej księgi przychodów i rozchodów (w ewidencji sprzedaży VAT nie można wskazać zapisów anulowanych lub zapisów, które już zostały użyte do przygotowania zapisu podatkowej księgi przychodów i rozchodów), w utworzonym zapisie podatkowej księgi przychodów i rozchodów można zaktualizować tylko treść pól nie wynikających z informacji pobranych z zapisu ewidencji sprzedaży VAT oraz ustalić czy kwota netto dotyczy wartości sprzedanych towarów i usług, czy też pozostałych przychodów;
 • podpowiadane w trakcie wypełniania podatkowej księgi przychodów i rozchodów, jaka informacja powinna zostać wprowadzona w dane pole wg wzoru opublikowanego w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów;
 • automatyczne (wraz ze wskazaniem opisu zdarzenia gospodarczego) przypisywanie zapisom podatkowej księgi przychodów i rozchodów identyfikatorów, pozwalających na rożnego rodzaju analizę zapisów księgi.

Kierunki rozwoju programu ASYSTENT(mini).

Program ASYSTENT(mini) jest rozbudowywany oraz ulepszany zgodnie z sugestiami obecnych jak i przyszłych użytkowników programu. Jedną z form rozbudowy programu ASYSTENT(mini) jest dostosowywanie funkcjonowania programu do aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących ewidencjonowania działań gospodarczych w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów.

Wymagania techniczne.

Program ASYSTENT(mini) może komunikować się z bazą danych wykorzystując motor bazy danych Borland Database Engine (BDE), albo w technologii ActiveX Data Objects (ADO)*, wykorzystując w tym celu motor Microsoft JET Engine, jak również za pomocą najbardziej obecnie popularnego sposobu dostępu do baz danych tj. wykorzystując serwer SQL. Program ASYSTENT(mini) może współpracować z dowolnym serwerem SQL (pracującym w standardzie SQL 2 lub wyższym). Do komunikacji z serwerem SQL może być zastosowany uniwersalny moduł dostępu do różnych baz danych SQL lub moduł, który opracowany zostanie dla konkretnego typu serwera SQL (co pozwala na optymalne wykorzystanie możliwości serwera tj. rozszerzeń języka SQL i funkcjonalności jakie serwer implementuje). Wartym polecenia serwerem SQL, szczególnie dla małych firm, jest Firebird. Serwer Firebird ma minimalne wymagania związane z obsługą i właściwie nie wymaga konfiguracji. Serwer Firebird może zostać zainstalowany pod np. systemem operacyjnym Windows lub Linux oraz (co może być istotne dla małych firm) jest rozwiązaniem darmowym do użytku komercyjnego.

Aby móc uruchomić program ASYSTENT(mini), muszą zostać spełnione następujące minimalne wymagania sprzętowe:

 • Dla serwera plików wykorzystującego motor BDE (dla pozostałych serwerów wymagania sprzętowe opisane są w dokumentacji dotyczącej tego serwera):
  • komputer z procesorem 850 MHz lub szybszym,
  • 128 MB pamięci operacyjnej,
  • 100 MB wolnego miejsca na dysku twardym (przestrzeń na dane).
 • Dla stanowiska roboczego (zwanego również klientem) lub dla wersji jednostanowiskowej programu ASYSTENT(mini):
  • komputer z procesorem 850 MHz lub szybszym,
  • 128 MB pamięci operacyjnej,
  • 24 MB (program ASYSTENT(mini) + motor bazy danych) wolnego miejsca na dysku twardym + dodatkowa przestrzeń na dane (tylko w przypadku wersji jednostanowiskowej),
  • system operacyjny Microsoft Windows 9x/NT/2000/XP/Vista/7/8,10,
  • karta graficzna SVGA o rozdzielczości minimum 1024x768,
  • zalecana mysz lub inne urządzenie wskazujące.

Program współpracuje z dowolną drukarką obsługiwaną przez system operacyjny.

Więcej informacji (w tym opis instalacji i konfiguracji programu) zawiera podręcznik użytkownika.

*ADO jest częścią technologi bazowych Microsoft Data Access Components (MDAC).

zobacz też:lista funkcjonalności programu
 

O firmie | Aktualności | Oferta | Pytania i odpowiedzi | Współpraca
Strona główna | Mapa serwisu | Kontakt

Copyright © 2005.. DMS-Komputery: Elektronika i Informatyka. Wszelkie prawa zastrzeżone.