Firma DMS-Komputery jest producentem oprogramowania specjalizującym się w opracowywaniu rozwiązań informatycznych adresowanych do firm produkcyjnych oraz usługowych, poszukujących narzędzi wspomagających zarządzanie firmą (MRP, ERP, CRM, QMS, DMS) oraz zainteresowanych budową pozytywnych relacji z klientami.
Rok założenia 1991
Tu jesteś: Strona główna DMS-Komputery Oferta Faktury

Faktury

Program Faktury to prosty program przeznaczony do wystawiania faktur VAT. Program należy do kategorii freeware i może być użytkowany i powielany bez uiszczania opłat licencyjnych.

Program Faktury został opracowany z myślą o umożliwieniu wystawiania faktur VAT w siedzibie klienta, na dowolnym komputerze klienta pracującym pod kontrolą systemu operacyjnego Windows w wersji od 95 wzwyż. Dlatego jedną z cech programu Faktury jest możliwość pracy programu bez konieczności przeprowadzenia procesu instalacji. By użyć program Faktury wystarczy uruchomić plik „Faktury.exe” np. z nośnika pamięci zewnętrznej (pendrive'a), podłączonego do gniazda USB komputera.
W celu ułatwienia wystawiania faktur VAT, program Faktury umożliwia utworzenie bazy danych klientów oraz towarów, opakowań i usług (dane klientów oraz dane towarów, opakowań i usług mogą być zaimportowane z innych programów). Pliki bazy danych (podobnie jak plik konfiguracyjny programu Faktury) znajdują się w tym samym folderze, w którym przechowywany jest plik wykonywalny (plik „Faktury.exe”) - w przypadku uruchomienia programu Faktury z nośnika pamięci zewnętrznej pliki programu przechowywane są na tym nośniku. Gdy w folderze, w którym program Faktury został uruchomiony, program nie odnajdzie plików niezbędnych do jego prawidłowej pracy, utworzy brakujące pliki (taka sytuacja ma zawsze miejsce podczas pierwszego uruchomienia programu Faktury).
Do czasu zatwierdzenia dokumentu, wystawiana faktura VAT jest oznaczana jako faktura pro-forma. Ponieważ wystawiany dokument można odłożyć, możemy wstępnie przygotować fakturę VAT przed wyjazdem do klienta, a u klienta jedynie ją zaktualizować stosownie do wykonanych usług.

Dokładniejsze informacje o programie:

 • Program Faktury umożliwia określenie zarówno danych adresowych odbiorcy jak i danych adresowych nabywcy (płatnika). Podczas wystawiania faktury VAT, dane klienta (odbiorcy lub nabywcy) mogą być wybrane z bazy danych lub wprowadzone bezpośrednio do wystawianego dokumentu. Podobnie dane towarów, opakowań i usług mogą być wybrane z bazy danych lub wprowadzone bezpośrednio do wystawianego dokumentu (po rozpoczęciu operacji wprowadzenia pierwszego wpisu określającego towar, opakowanie lub usługę, automatycznie pobierane są dane pierwszej pozycji z listy towarów, opakowań i usług).
 • Dla każdej pozycji faktury VAT, program Faktury pozwala na określanie nazw towarów, opakowań lub usług o długości do 1024 znaków. W większości przypadków wystarcza to na precyzyjne opisanie usług świadczonych klientowi. Gdy informacje o świadczonych usługach muszą być opisane jeszcze bardziej dokładnie można wykorzystać pole uwag. Uwagi dotyczą całego dokumentu i mogą zawierać do 65536 znaków, a zamieszczane są na końcu faktury VAT (nad informacją opisującą kwotę do zapłaty, uśrednioną wysokość udzielonej bonifikaty oraz kwotę zapłaconą i pozostałą do zapłaty).
 • Program Faktury udostępnia pole pozwalające na wprowadzenie komentarza do wystawianej faktury VAT. W przeciwieństwie do pola uwag, informacje wprowadzone w polu komentarza nie są drukowane - wprowadzanie komentarzy do wystawianych faktur VAT może być wykorzystane w sytuacji gdy informacje o wystawianych fakturach VAT, po powrocie od klienta są eksportowane do zewnętrznego programu (finansowego, finansowo-księgowego lub magazynowego), z którym program Faktury może współpracować.
 • Faktury VAT mogą być wystawiane w złotych lub w euro, przy czym by można było wystawiać faktury w euro należy wprowadzić aktualnie obowiązującą wartość kursu euro. Faktury w złotych mogą być wyliczane z cen sprzedaży netto lub cen sprzedaży brutto (faktura VAT dla osoby).
 • Na fakturze VAT mogą być ujęte zarówno pozycji podlegające podatkowi VAT jak i pozycje nie podlegające podatkowi VAT (sprzedaż niektórych wartości niematerialnych/prawnych nie jest objęta podatkiem VAT). Pozycje takie na wystawianej fakturze VAT ujęte są w osobnej tabeli.
 • Podczas wskazywania danych nabywcy, w sytuacji gdy:
  • na liście kontrahentów dla wskazywanego kontrahenta pole uwag jest wypełnione, informacja z tego pola zastąpi dotychczasową treść pola uwag wystawianej faktury VAT;
  • tabela towarów ujętych na wystawianej fakturze VAT jest pusta, a na liście kontrahentów dla wskazywanego kontrahenta widnieje informacja o kosztach dojazdu, w tabeli towarów ujętych na wystawianej fakturze VAT, pojawi się pozycja dotycząca kosztów dojazdu do kontrahenta.
 • W przypadku wskazania kierunku sprzedaży innego niż kraj lub Unia Europejska, dla każdej opodatkowanej pozycji faktury VAT, przyjęta zostanie stawka eksportowa (0%).
 • W programie Faktury można ustalić format numeracji faktur VAT i faktur pro-forma. W celu ułatwienia księgowania wystawianych faktur VAT, numeracja może uwzględniać symbole opisujące rodzaj zdarzenia dokumentowanego wystawioną fakturą VAT. W programie Faktury można też określić czy dokumenty są oddzielnie numerowane w ramach poszczególnych miesięcy czy też poszczególnych lat.
 • Program Faktury pozwala na definiowanie:
  • jednostek miary opisujących sprzedaż (gdy w programie nie została zdefiniowana żadna jednostka miary, program Faktury udostępnia predefiniowaną jednostkę miary: „szt.” - gdy są definiowane jednostki miary, a predefiniowana jednostka miary ma być również dostępna w programie, ją również należy zdefiniować w parametrach pracy programu Faktury);
  • form transportu.
 • Program Faktury umożliwia wprowadzenie informacji o dwóch rachunkach bankowych. Informacje te drukowane są na fakturze VAT. Można uniemożliwić pobieranie z parametrów programu informacji o nazwie banku i numerze każdego z rachunków, w celu drukowania tych informacji na fakturze VAT, bez konieczności usunięcia tych informacji z parametrów programu. W tym celu należy poprzedzić numer rachunku znakiem minusa.
 • Na wystawianej fakturze VAT (fakturze pro-forma) może być drukowane logo sprzedawcy. By logo było drukowane należy w folderze, w którym znajduje się plik „Faktury.exe” umieścić plik bitmapy z logo sprzedawcy. Plik ten musi mieć nazwę „Faktury.bmp” i powinien mieć wymiary 75 na 55 pikseli.

Program Faktury przygotowany został tak, by jego obsługa była intuicyjna (jeśli pojawią się uwagi odnośnie pracy programu Faktury, prosimy o ich przesłanie przy pomocy zamieszczonego poniżej formularza zgłoszeniowego - przesłane uwagi zostaną uwzględniona podczas opracowania kolejnej wersji programu). Mimo prostej obsługi programu Faktury, by przybliżyć jego obsługę, zawiera on informacje objaśniające sposób funkcjonowania programu Faktury. Nie są one jednak dołączone do programu w postaci pliku pomocy, lecz osadzone wewnątrz programu Faktury w postaci podpowiedzi (dymków) pojawiających się nad elementami okna programu (przyciskami, polami przeznaczonymi do wprowadzania danych, a w przypadku parametrów konfiguracyjnych programu Faktury nad poszczególnymi wierszami tabeli opisującej te parametry) lub wyświetlane na dodatkowym panelu (by ukryć panel z tą informacją wystarczy nacisnąć klawisz [F1]).

Pobierz program FakturyPobierz program Faktury (1,70MB wersja 2.0.0.2) Pomoc

Program Faktury nie wymaga instalacji. By skorzystać z programu, wystarczy uruchomić pobrany plik „Faktury.exe”. Zalecane jest uruchomienie programu w pustym folderze (pierwsze uruchomienie programu Faktury, utworzy konieczne do jego pracy pliki konfiguracyjne i bazy danych).

Program Faktury należy do kategorii freeware i może być użytkowany i powielany bez uiszczania opłat licencyjnych. Przed pierwszym użyciem programu Faktury należy zaakceptować warunki na jakich jest on udostępniany.

 
Polecamy:

O firmie | Aktualności | Oferta | Pytania i odpowiedzi | Współpraca
Strona główna | Mapa serwisu | Kontakt

Copyright © 2005.. DMS-Komputery: Elektronika i Informatyka. Wszelkie prawa zastrzeżone.