Firma DMS-Komputery jest producentem oprogramowania specjalizującym się w opracowywaniu rozwiązań informatycznych adresowanych do firm produkcyjnych oraz usługowych, poszukujących narzędzi wspomagających zarządzanie firmą (MRP, ERP, CRM, QMS, DMS) oraz zainteresowanych budową pozytywnych relacji z klientami.
Rok założenia 1991
Tu jesteś: Strona główna DMS-Komputery Oferta NNR-Pro

NNR-Pro Nadzorowanie Niezgodności/Reklamacji

Program „NNR-Pro Nadzorowanie Niezgodności/Reklamacji” jest narzędziem ułatwiającym obsługę oraz monitorowanie procesu usunięcia niezgodności / rozpatrzenia reklamacji. Program NNR-Pro składa się z dwóch podstawowych modułów, z których każdy dokumentuje inny kierunek zgłoszeń tj:

  • modułu „Zgłoszenia przychodzące / reklamacje klientów”, w którym w rejestrze zgłoszeń przychodzących, zawarte są informacje o otrzymanych zgłoszeniach reklamacyjnych klientów oraz wykrytych niezgodnościach;
  • modułu „Zgłoszenia wychodzące / reklamacje do dostawców”, który umożliwia przygotowanie zgłoszenia reklamacyjnego do dostawcy, kooperanta albo serwisu producenta, a w dzienniku zgłoszeń wychodzących zawiera informacje o zgłoszeniach przekazanych dostawcom, kooperantom lub do serwisu producenta.

Jeśli przyczyna powstania niezgodności (reklamacji) tkwi po stronie naszego dostawcy (kooperanta), w programie NNR-Pro można przypisać jako działanie zmierzające do wyeliminowania niezgodności (rozwiązania problemu generującego reklamację), adekwatny zapis dziennika zgłoszeń wychodzących.
W rejestrze zgłoszeń przychodzących oprogramowanie umożliwia dokumentowanie działań związanych z procesem reklamacji w formie tradycyjnej (wyłącznie nadzorowanie reklamacji - dostępne są różne warianty dokumentowania reklamacji przystosowane do profilu działalności użytkownika programu NNR-Pro) lub w formie adekwatnej do standardu opisanego w Normie ISO 9001 - nadzorowanie niezgodności zaistniałych w systemie zarządzania jakością (SZJ, ang. QMS - Quality Management System). W przypadku dokumentowania działań związanych z procesem reklamacji w w formie adekwatnej do standardu opisanego w Normie ISO 9001, program NNR-Pro umożliwia opracowanie dokumentacji opisującej rozwiązanie problemu metodą 8D i wydrukowanie raportu 8D (ang. 8D Report).
Dodatkowy moduł analiz pozwala na sumaryczną ocenę zgromadzonych w bazie danych programu NNR-Pro informacji i wyciągnięcie ogólniejszych wniosków, np. na podstawie wyliczanych w raportach wskaźników efektywności (KPI). Moduł analiz umożliwia przykładowo przygotowanie raportu informującego o podziale kosztów reklamacji w rozbiciu na sprawców uchybienia, raportu z informacją o zgłoszeniach przeterminowanych w rozbiciu na osoby odpowiedzialne, raportu informującego o ilości reklamowanej w rozbiciu na wyroby, itd.

Program udostępniany jest w dowolnej kombinacji modułów i wariantów (form dokumentacji), co pozwala na posługiwanie się oprogramowaniem optymalnie dostosowanym do charakteru gromadzonych i przetwarzanych danych.

Informacje o programie NNR-Pro opublikowane na kolejnych stronach serwisu poświęconych programowi, zostały podzielone na kategorie opisujące różne aspekty programu NNR-Pro i są również dostępne pod wymienionymi poniżej linkami (po najechaniu na link pojawi się podpowiedź precyzująca zakres informacji zawartych w danej kategorii):

 

O firmie | Aktualności | Oferta | Pytania i odpowiedzi | Współpraca
Strona główna | Mapa serwisu | Kontakt

Copyright © 2005.. DMS-Komputery: Elektronika i Informatyka. Wszelkie prawa zastrzeżone.