Firma DMS-Komputery jest producentem oprogramowania specjalizującym się w opracowywaniu rozwiązań informatycznych adresowanych do firm produkcyjnych oraz usługowych, poszukujących narzędzi wspomagających zarządzanie firmą (MRP, ERP, CRM, QMS, DMS) oraz zainteresowanych budową pozytywnych relacji z klientami.
Rok założenia 1991
Tu jesteś: Strona główna DMS-Komputery Oferta NNR-Pro korzyści z używania programu

Korzyści z używania programu NNR-Pro

We współczesnym świecie, trudno jest prowadzić działalność biznesową, nie korzystając z pomocy systemów informatycznych.
Poniżej opisane zostały najistotniejsze korzyści wynikające z używania programu NNR-Pro. Są to:

  • szybki i łatwy dostęp do bieżących informacji związanych z rozpatrywanymi niezgodnościami lub reklamacjami;
  • efektywne monitorowanie postępów w rozpatrzeniu niezamkniętych zgłoszeń niezgodności lub reklamacji oraz sygnalizowanie zbliżania się terminów zakończenia działań związanych z rozpatrzeniem niezgodności lub reklamacji;
  • skuteczniejsze identyfikowanie wyrobów albo komórek firmy (osób odpowiedzialnych, sprawców uchybień), które przyczyniają się do powstawania strat np. wynikających ze złej jakości wyrobów, dotyczących niedotrzymania terminów rozpatrzenia zgłoszeń reklamacji, itp;
  • szybsze i skuteczniejsze rozpoznawanie niepożądanych odstępstw i trendów dotyczących pogarszania się jakości wyrobów;
  • efektywniejsza komunikacja w zakresie informowania osób zainteresowanych o postępach lub aktualnym stanie zgłoszeń, pozwalająca na sprawniejszy przebieg procesu rozpatrzenia reklamacji/usunięcia niezgodności;
  • posiadanie bazy wiedzy na temat rozpoznanych niezgodności i reklamacji oraz sposobów rozwiązania problemów źródłowych leżących u podstaw tych niezgodności lub reklamacji (dla nowych zgłoszeń dotyczących niezgodności lub reklamacji, baza wiedzy ułatwia szybkie określanie natychmiastowych działań osłonowych i tymczasowych działań powstrzymujących oraz ustalanie najbardziej skutecznych trwałych działań korekcyjnych i działań zapobiegawczych);
  • szybkie opracowywanie raportów 8D;
  • oszczędność papieru - eliminacja dokumentacji papierowej i zastąpione jej dokumentacją w formie elektronicznej;

Korzyści wymienione na liście, przedkładają się (pośrednio lub bezpośrednio) na wymierne zwiększenie zysku osiąganego przez firmę (np. poprzez zmniejszenie kosztów rozpatrzenia reklamacji, kosztów strat związanych z usunięciem skutków reklamacji, kosztów ustalenia przyczyn źródłowych niezgodności, itp.)

Zachęcamy do złożenia zamówienia.

złóż zamówienie

Złóż zamówienie

 

O firmie | Aktualności | Oferta | Pytania i odpowiedzi | Współpraca
Strona główna | Mapa serwisu | Kontakt

Copyright © 2005.. DMS-Komputery: Elektronika i Informatyka. Wszelkie prawa zastrzeżone.