Firma DMS-Komputery jest producentem oprogramowania specjalizującym się w opracowywaniu rozwiązań informatycznych adresowanych do firm produkcyjnych oraz usługowych, poszukujących narzędzi wspomagających zarządzanie firmą (MRP, ERP, CRM, QMS, DMS) oraz zainteresowanych budową pozytywnych relacji z klientami.
Rok założenia 1991
Tu jesteś: Strona główna DMS-Komputery Oferta Oprogramowanie dodatkowe Finanse i księgowość

Finanse i księgowość

 1. Program „System Finansowo-Księgowy” (SFK)

 2. Program „Obsługa Stanowiska Kasowego” (OSK)


zobacz też:moduł FINANSE z programu ASYSTENT Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Firmą

Program „System Finansowo-Księgowy”

Specyfikacja programu.

Program „System Finansowo-Księgowy” jest przeznaczony do dokumentowania wszelkich operacji finansowych oraz bieżącej kontroli stanu należności i zobowiązań firmy. Program wspiera wykonywanie działań dotyczących:

 • prowadzenia ksiąg rachunkowych, na które składają się: dziennik księgowań, księga główna, zestawienie sald i obrotów, bilans otwarcia, bilans zamknięcia oraz dokumenty korekty bilansu otwarcia;
 • sporządzania rejestrów VAT (zakupu i sprzedaży);
 • obsługi i kontroli stanu rozliczeń (należności i zobowiązań firmy) z kontrahentami i pracownikami;
 • definiowania wzorców księgowań, pozwalających na sporządzanie dekretów dokumentów księgowych, na podstawie wpisów wprowadzonych do rejestrów VAT;
 • księgowania sporządzonych dekretów w trybie symulacji, pozwalającym na sprawdzenie poprawności księgowanych dekretów;
 • rejestrowania informacji o bieżących kursach walut (na potrzeby przeliczeń operacji finansowych przeprowadzonych w walutach obcych) - tylko wersja wielowalutowa;
 • przygotowania planu kont z podziałem na konta syntetyczne, analityczne i półsyntetyczne (subsyntetyczne):
  • konta można definiować jako bilansowe, wynikowe i pozabilansowe (obroty z kont oznaczonych jako pozabilansowe nie są doliczane do obrotów kont syntetycznych i półsyntetycznych), oraz jako zwykłe lub rozrachunkowe;
  • konta mogą mieć narzucony rodzaj salda: kredytowe, debetowe lub dowolny (obustronne);
 • przygotowania deklaracji VAT-7, CIT-2 oraz sprawozdania F01/I01.

Program „System Finansowo-Księgowy” pozwala również na analizę oraz generowanie raportów dotyczących zgromadzonych danych. Program umożliwia między innymi generowanie przekrojowych zestawień sald i obrotów dla zadanego przedziału czasowego, wg wzorca ustalonego przez użytkownika (wprowadzony wzorzec określa sposób selekcji oraz nasumowywania obrotów z kont księgowych) - raport umożliwia uzyskanie np. arkusza kosztów.
Program „System Finansowo-Księgowy” zawiera mechanizmy ochrony zapewniające rejestrację i kontrolę pracy osób obsługujących program (w tym oznaczanie zapisów dziennika księgowań informacją o użytkowniku, który jako ostatni zmieniał treść zapisu oraz o użytkowniku, który ten zapis zaksięgował).

Program „System Finansowo-Księgowy” może być uzupełniony o program obsługi kasy (w walucie krajowej jak i w dowolnych walutach obcych) - patrz niżej - Program „Obsługa Stanowiska Kasowego”.

Wymagania techniczne.

Program „System Finansowo-Księgowy” pracuje w trybie tekstowym (wersja programu obsługująca tryb graficzny, udostępniana jest jako moduł „FINANSE” oprogramowania ASYSTENT - Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Firmą”). Do uruchomienia programu wymagany jest dowolny komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym DOS lub systemem operacyjnym Microsoft Windows 9x/NT/2000/XP. Program współpracuje z dowolną drukarką obsługującą tryb pracy IBM, EPSON lub PCL.

Program „Obsługa Stanowiska Kasowego”

Specyfikacja programu.

Program „Obsługa Stanowiska Kasowego” jest przeznaczony do dokumentowania operacji finansowych realizowanych na stanowisku kasowym. Program wspiera wykonywanie działań dotyczących:

 • wystawiania dokumentów kasa przyjmie (KP) i kasa wyda (KW);
 • prowadzenia raportów kasowych oraz raportów walutowych;
 • rozliczania kasy zarówno w złotówkach (raport kasowy) jak i walutach obcych (raporty walutowe) oddzielne dla każdej z walut;
 • wyznaczania różnic kursowych dla walut obcych.

Program „Obsługa Stanowiska Kasowego” współpracuje z programem „System Finansowo-Księgowy”.

Wymagania techniczne.

Program „Obsługa Stanowiska Kasowego” pracuje w trybie tekstowym (wersja programu obsługująca tryb graficzny, udostępniana jest jako jedna z funkcjonalności modułu „FINANSE” oprogramowania ASYSTENT - Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Firmą”). Do uruchomienia programu wymagany jest dowolny komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym DOS lub systemem operacyjnym Microsoft Windows 9x/NT/2000/XP. Program współpracuje z dowolną drukarką obsługującą tryb pracy IBM, EPSON lub PCL.

Więcej informacji o programie można uzyskać wypełniając i przesyłając formularz zgłoszeniowy.

 

Polecamy:

O firmie | Aktualności | Oferta | Pytania i odpowiedzi | Współpraca
Strona główna | Mapa serwisu | Kontakt

Copyright © 2005.. DMS-Komputery: Elektronika i Informatyka. Wszelkie prawa zastrzeżone.