Firma DMS-Komputery jest producentem oprogramowania specjalizującym się w opracowywaniu rozwiązań informatycznych adresowanych do firm produkcyjnych oraz usługowych, poszukujących narzędzi wspomagających zarządzanie firmą (MRP, ERP, CRM, QMS, DMS) oraz zainteresowanych budową pozytywnych relacji z klientami.
Rok założenia 1991
Tu jesteś: Strona główna DMS-Komputery Oferta Oprogramowanie dodatkowe Kadry i płace

Kadry i płace

zobacz też:moduł PŁACE z programu ASYSTENT Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Firmą

Specyfikacja programu „System Kadrowo-Płacowy” (SKP).

Program „System Kadrowo-Płacowy” jest przeznaczony do dokumentowania działań związanych z zatrudnianiem oraz wynagradzaniem pracowników. Program współpracuje z „Programem Płatnika” - ZUS.
W kontekście zagadnień kadrowych program wspiera wykonywanie działań dotyczących:

 • gromadzenia danych o pracownikach niezbędnych do dokumentowania zatrudnienia pracowników;
 • rozliczania czasu pracy pracowników oraz obecności i spóźnień, a także przygotowania planu urlopów;
 • opracowywania dokumentów kadrowych (umowa o pracę, świadectwo pracy, zakres obowiązków, oświadczenie o odpowiedzialności materialnej, itp.) - opracowane dokumenty pamiętane są w bazie danych i mogą być zarówno wyświetlone na ekranie monitora jak i wydrukowane;
 • tworzenia wzorców zakresu obowiązków związanych z danym stanowiskiem pracy (wzorzec może być zastosowany podczas przygotowania dla pracownika dokumentu opisującego jego zakres obowiązków);
 • przygotowania dokumentów zgłoszeniowych do ZUS.

W kontekście zagadnień płacowych program wspiera wykonywanie działań dotyczących:

 • przygotowania (wyliczania) i późniejszego przeglądania list płac:
  • w programie można definiować różne listy płac (podstawową, premii, nagród, wyrównań, wypłat ze zleceń, itp.);
  • można przygotować listę płac dla wszystkich zatrudnionych pracowników lub wybranej grupy pracowników;
  • na przygotowywanych listach płac program ułatwia wyliczanie:
   • wymaganych przepisami prawa składników płacowych: wynagrodzenia urlopowego, wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego, podatków (również wg różnych stóp podatkowych), składek na ubezpieczenie (emerytalne, rentowe, chorobowe, zdrowotne i wypadkowe), innych zasiłków lub dodatków, itp.;
   • nagród, premii, itp. - np. dla każdej placówki handlowej należącej do firmy, premia może być wyliczana w oparciu o obroty tej placówki (również z podziałem na rodzaj asortymentu: np. artykuły spożywcze, alkohol, agd, rtv, itp.) oraz czas pracy (planowany albo rzeczywisty) pracowników w tej placówce handlowej;
   • składników dotyczących kontroli stanu zadłużenia pracownika np. w kasie zapomogowo - pożyczkowej;
   • innych składników np. obowiązkowego oraz dobrowolnego ubezpieczenia, wierzytelności pracowników, itd.;
  • przygotowana lista płac można być wydrukowana w formie: arkusza listy płac, pasków płacowych lub listy potwierdzeń - listy mogą być drukowane w różnych układach np. alfabetycznie, wg działów, wg zaszeregowania, itp., na wydrukach mogą być ujęte wszystkie osoby z listy lub wybrana grupa pracowników;
 • generowania przelewów (np. na RORy, dotyczących składek, podatku dochodowego, spłat wierzytelności pracowników, itd.) oraz elektronicznego przekazywania przelewów do banków;
 • prowadzenia rozliczeń rocznych pracowników (roczna karta podatkowa i roczna karta zarobkowa) wraz z możliwością wydruku deklaracji podatkowych (np. PIT-11, PIT-40) i karty zarobkowej;
 • naliczania składek opłacanych przez pracodawcę, które nie są ujmowane na listach płac (np. na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych);
 • przygotowania dokumentów rozliczeniowych do ZUS;
 • przygotowania (i wydruku) różnych zestawień dotyczących płac pojedynczego pracownika jak i grupy pracowników np. zaświadczenie o dochodach i poborach pracownika, sprawozdanie o zatrudnieniu Z-06, polecenie księgowania dotyczące listy płac lub grupy list płac, itd.

Program „System Kadrowo-Płacowy” pozwala również na analizę oraz generowanie raportów odnoszących się zgromadzonych danych (np. na analizę płac według kont kosztów).

Program jest sparametryzowany, więc użytkownik samodzielnie może aktualizować np. stopy i progi podatkowe, ulgę podatkową, stawki ubezpieczenia emerytalnego, rentowego itd. Podczas wdrożenia praca programu może być w szczegółach dostosowana do sposobu wyliczania płac wynikającego z zakładowego regulaminu płac.

Wymagania techniczne.

Program „System Kadrowo-Płacowy” pracuje w trybie tekstowym (wersja programu obsługująca tryb graficzny, udostępniana jest jako moduł „PŁACE” bądź „KADRY” oprogramowania ASYSTENT - Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Firmą”). Do uruchomienia programu wymagany jest dowolny komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym DOS lub systemem operacyjnym Microsoft Windows 9x/NT/2000/XP. Program współpracuje z dowolną drukarką obsługującą tryb pracy IBM, EPSON lub PCL.

Zobacz instrukcję obsługi programu „System Kadrowo-Płacowy”Zobacz instrukcję obsługi (570KB) Pobierz wersję demonstracyjną programu „System Kadrowo-Płacowy”Pobierz wersję demonstracyjną (---) Pomoc

Wersja demonstracyjna programu „System Kadrowo-Płacowy” różni się od wersji użytkowej ograniczeniem pojemności bazy danych (do 10 zapisów dla każdego dokumentu).
Wersja demonstracyjna programu „System Kadrowo-Płacowy” udostępniana jest w postaci samorozpakowywującego się archiwum. Pobrany plik archiwum należy skopiować do pustego folderu (katalogu) i uruchomić. Po rozpakowaniu archiwum należy skonfigurować system operacyjny ustawiając w pliku „config.sys” zmienną środowiskową „Files=100” (lub więcej). W systemie operacyjnym Microsoft Windows zaleca się uruchamianie programu w pełnym oknie (Ctrl-Enter), co umożliwi wyświetlanie przez program polskich znaków narodowych. Dla systemu operacyjnego Microsoft Windows XP przed wywołaniem programu, należy przełączyć poleceniem „mode con lines=25” tekstowy tryb pracy monitora na 25 linii (jeśli nie jest to tryb domyślny) oraz przywołać tablicę 437 (polecenie: „graftabl 437”). Program „System Kadrowo-Płacowy” uruchamia się poleceniem „skp.bat +” („+” oznacza uruchomienie programu w trybie kolorowym). Powyższe informacje znajdują się również w pliku „_czytaj.to!” znajdującym się w katalogu, w którym archiwum zostało rozpakowane.

Więcej informacji o programie można uzyskać wypełniając i przesyłając formularz zgłoszeniowy.

 

Polecamy:

O firmie | Aktualności | Oferta | Pytania i odpowiedzi | Współpraca
Strona główna | Mapa serwisu | Kontakt

Copyright © 2005.. DMS-Komputery: Elektronika i Informatyka. Wszelkie prawa zastrzeżone.