Moduł Płace

Moduł umożliwia:

 • przygotowanie list płac, w tym:
  • przekazanie poprzez „Program Płatnika” informacji o wysokości składek naliczonych i odprowadzonych do ZUS-u,
  • przygotowanie przelewów i poleceń księgowania zarówno w formie papierowej, jak i w formie elektronicznej;
 • prowadzenie kartotek zarobkowych;
 • prowadzenie rozliczeń podatkowych, w tym:
  • przygotowanie formularzy deklaracji podatkowych zarówno w formie papierowej, jak i w formie elektronicznej;
 • prowadzenie kartoteki osobowej;
 • definiowanie wzorców list płac ułatwiających przygotowanie nowych list płac;
 • definiowanie parametrów, składników oraz formuł opisujących sposób obliczania wynagrodzenia, zasiłków, składek ZUS, podatków oraz innych potrąceń;
 • definiowanie formularzy potrąceń określających sposób generowania przelewów i poleceń księgowania na podstawie informacji zawartych na listach płac.

Po zainstalowaniu programu ASYSTENT, moduł Płace zawiera gotowe wzorce list płac oraz zestawy parametrów, składników i formuł umożliwiające przygotowanie własnych list płac.
Zawarte wzorce list płac umożliwiają szybkie przygotowanie typowych list płac.

Lista podstawowych funkcjonalności modułu Płace

standardowa
rozszerzona
pełna
przygotowywanie list płac oraz drukowanie: kompletnej listy płac, podsumowania do listy płac, pasków płacowych, listy potwierdzeń pobrania wypłaty i zestawienia wg nominałów
prowadzenie i drukowanie kartotek zarobkowych
prowadzenie rozliczeń podatkowych oraz przygotowywanie formularzy deklaracji podatkowych
przygotowywanie na podstawie list płac przelewów dotyczących płac
przygotowywanie na podstawie list płac, poleceń księgowania dotyczących płac (przygotowane polecenia księgowania można zaimportować w module FINANSE)
eksportowanie danych do „Programu Płatnika”
prowadzenie kartoteki osobowej
modyfikacja istniejących lub definiowanie nowych słowników opisujących strukturę zaszeregowania
modyfikacja istniejących lub definiowanie nowych przelewów (w tym przelewów na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy pracownika)
modyfikacja istniejących lub definiowanie nowych: kartotek zarobkowych, wzorców list płac, poleceń księgowania, parametrów płacowych, składników list płac i formuł opisujących zasady obliczania składników list płac
edycja wartości parametrów w słowniku parametrów
sporządzanie zaświadczeń
Wróć do listy modułów programu ASYSTENT

Wróć do listy modułów programu ASYSTENT

Produkcja i Usługi

Zobacz moduł Produkcja i Usługi