Moduł Zgłoszenia wychodzące / Reklamacje do dostawców

Moduł ten jest przeznaczony do dokumentowania (przygotowanie reklamacji) oraz bieżącej kontroli stanu rozpatrzenia reklamacji przekazanych dostawcom, kooperantom lub do serwisu producenta.

Wspierane działania

Moduł wspiera wykonywanie działań dotyczących:

  • przygotowania dokumentów dla zgłoszeń reklamacji do dostawców (w tym generowania pustego formularza raportu 8D w celu udokumentowania na tym formularzu przez dostawcę sposobu rozwiązania problemu źródłowego leżącego u podstaw zgłoszonej reklamacji);
  • prowadzenia dziennika zgłoszeń wychodzących dla reklamacji do dostawców – dziennik zgłoszeń wychodzących może być wyświetlony bez lub z rozbiciem na zestawy, do których zgłoszenie zostało przypisane;
  • monitorowania stanu rozpatrzenia niezamkniętych zgłoszeń reklamacji do dostawców;
  • rozliczania kosztów reklamacji;
  • przechowywania i udostępniania dodatkowej dokumentacji dotyczącej zgłoszeń reklamacji do dostawców (np. zdjęcia defektu, wyniki ekspertyz, skany dokumentów papierowych);
  • udostępniania uprawnionym pracownikom informacji o sposobie rozwiązania przez dostawcę problemów źródłowych, leżących u podstaw zgłoszonej reklamacji.

Powiadomienia

Program NNR-Pro może wysyłać powiadomienia generowane automatycznie w odpowiedzi na zdarzenia zaistniałe w programie, w oparciu o zdefiniowane schematy powiadomień, jak też i wywołane ręcznie przez użytkownika.

Powiadomienia mogą być wysyłane:

  • na adres poczty elektronicznej;
  • w postaci wiadomości SMS.

Lista podstawowych funkcjonalności modułu Zgłoszenia wychodzące / Reklamacje do dostawców

standardowa
rozszerzona
pełna
przygotowania dokumentu dotyczącego zgłoszenia reklamacyjnego do dostawcy części (materiałów)
przygotowania dokumentu dotyczącego zgłoszenia reklamacyjnego do dostawcy sprzętu (towaru)
prowadzenie dziennika zgłoszeń wychodzących dla reklamacji zgłoszonych do dostawców
drukowanie dokumentu dotyczącego zgłoszenia reklamacyjnego w języku polskim, angielskim lub niemieckim
drukowanie pustego formularza raportu 8D, w celu udokumentowania na tym formularzu przez dostawcę sposobu rozwiązania problemu źródłowego leżącego u podstaw zgłoszonej reklamacji
przechowywanie dodatkowej dokumentacji dotyczącej zgłoszeń reklamacyjnych przekazanych do dostawców (np. zdjęcia defektu, wyniki ekspertyz, skany dokumentów papierowych)
definiowanie układu kolumn, zgodnie z którym ma być wyświetlany dziennik zgłoszeń wychodzących
definiowanie szablonów wydruku dziennika zgłoszeń wychodzących
generowanie wariantów dziennika zgłoszeń wychodzących: dziennik zawierający reklamacje wadliwych części (materiałów), dziennik zawierający reklamacje wadliwego sprzętu (towarów)
rozliczanie kosztów reklamacji
Wróć do listy modułów programu NNR-Pro

Wróć do listy modułów programu NNR-Pro

Zgłoszenia przychodzące

Zobacz moduł Zgłoszenia przychodzące / Reklamacje klientów