Firma DMS-Komputery jest producentem oprogramowania specjalizującym się w opracowywaniu rozwiązań informatycznych adresowanych do firm produkcyjnych oraz usługowych, poszukujących narzędzi wspomagających zarządzanie firmą (MRP, ERP, CRM, QMS, DMS) oraz zainteresowanych budową pozytywnych relacji z klientami.
Rok założenia 1991
Tu jesteś: Strona główna DMS-Komputery O firmie
  • O firmie

Misja firmy

Firma DMS-Komputery jest producentem oprogramowania specjalizującym się w opracowywaniu rozwiązań informatycznych, adresowanych do różnego typu firm produkcyjnych oraz usługowych, posiadających wdrożony lub zamierzających wdrożyć system zarządzania jakością (QMS), co obliguje do przestrzegania pewnych reguł (normy ISO) prowadzenia dokumentacji (zapisów) związanych z działalnością takiej firmy.

Oferowane oprogramowanie może być również bardzo użyteczne dla firm produkcyjnych i usługowych, które aktualnie nie posiadają systemu zarządzania jakością i nie są zainteresowane jego wdrożeniem, ale poszukują narzędzi wspomagających zarządzanie firmą (MRP, ERP, CRM) oraz zainteresowane są budową pozytywnych relacji z klientami.

Zamierzeniem firmy DMS-Komputery jest dostarczanie rozwiązań informatycznych, dostosowanych do specyfiki funkcjonowania danej firmy produkcyjnej bądź usługowej, za niewygórowaną cenę.

Technologia

Oprogramowanie wytwarzane przez firmę DMS-Komputery jest rozwijane na platformie technologicznej Delphi (Object Pascal) firmy Borland. Wytwarzane oprogramowanie może komunikować się z bazą danych opartą na motorze Borland Database Engine (BDE) lub bazą danych wykorzystującą technologię ActiveX Data Objects (OLE DB) Microsoft Data Access Components lub też, co jest obecnie najbardziej popularnym sposobem dostępu do baz danych, bazą danych wykorzystującą serwer SQL.

Wcześniejsze oprogramowanie, przeznaczone do pracy w środowisku MS-DOS, tworzone było w oparciu o język Pascal oraz częściowo w asemblerze i wykorzystuje motor bazy danych opracowany przez firmę DMS-Komputery.

Projekty

Aktualnie wiodącym projektem firmy DMS-Komputery jest projekt dotyczący opracowania oprogramowania przeznaczonego do wspomagania zarządzania procesami związanymi z realizacją produkcji i świadczeniem usług (planowaniem zasobów produkcyjnych - MRP II), zarządzania kontaktami z klientami (CRM) oraz wspomagania funkcjonowania systemu zarządzania jakością (QMS) zgodnie z normą ISO 9001. Na podstawie projektu realizowane jest oprogramowanie o nazwach: „ASYSTENT - Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Firmą” oraz „NNR-Pro Nadzorowanie niezgodności/reklamacji”.

Historia

Firma DMS-Komputery powstała w czerwcu 1991 roku.

Na początku lat dziewięćdziesiątych firma DMS-Komputery zajmowała się głównie serwisowaniem sprzętu komputerowego oraz instalacją sieci komputerowych. Równocześnie prowadzone były prace związane z wytworzeniem oprogramowania. W 1993 roku firma DMS-Komputery rozpoczęła dystrybucję pierwszego programu (SOT). Był to program wspomagający pracę działów: magazynowego, sprzedaży oraz zaopatrzenia. W kolejnych latach oferta oprogramowania była wzbogacana o następne programy. W 1995 roku do oferty dołączony został program (SKP) wspomagający pracę działów: kadrowego i płacowego, a 1996 roku programy wspomagające pracę działu produkcji (SPH) i działu finansowo - księgowego (SFK). W tym samym czasie powstał też program (KPR) ułatwiający prowadzenie dokumentacji podatkowej w małej firmie, rozliczającej się w oparciu o księgę przychodów i rozchodów.
Oprócz oprogramowania wspomagającego prace różnych działów firmy, tworzone było oprogramowanie specjalizowane, dedykowane dla konkretnych użytkowników, a pozwalające np. na prowadzenie bazy danych silników elektrycznych w działach utrzymania ruchu przedsiębiorstw (oprogramowanie powstało w 1993 roku - SRS), prowadzenie biura podróży organizującego przewozy własne oraz imprezy turystyczne (oprogramowanie powstało w 1994 roku - SBP), czy prowadzenie ewidencji pensjonariuszy domów pomocy społecznej (oprogramowanie powstało w 1998 roku - SEP).
Wymienione oprogramowanie było rozwijane do końca 2001 roku. Od tego czasu rozbudowa oprogramowania ogranicza się do uwzględnienia zmian w przepisach prawa, regulujących różne sfery funkcjonowania firmy.
Opracowane do końca 2001 roku oprogramowanie wykorzystuje tryb tekstowy monitorów i przeznaczone jest do pracy w środowisku DOS. Oprogramowanie to może również pracować w środowisku MS Windows, w trybie MS-DOS.

W 2002 roku zmieniona została strategia firmy. Od tego czasu rozpoczęte zostały prace związane z przygotowaniem oprogramowania pracującego w środowisku MS Windows (opcjonalnie Linux), ukierunkowanego na dwa podstawowe zadania: wspomaganie zarządzania firmą oraz wspomaganie zarządzania jakością. Dodatkowym założeniem w projekcie było wyposażenie tworzonego oprogramowania w mechanizmy, zapewniające wysoki poziom kontroli nad danymi, jakie będzie można gromadzić, przetwarzać i udostępniać przy pomocy tego programu. Oprogramowanie otrzymało nazwę „ASYSTENT - Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Firmą” - w skrócie „system ASYSTENT”. W 2004 roku udostępnione zostały dwa moduły systemu: „ZAOPATRZENIE I DYSTRYBUCJA” oraz „PRODUKCJA I USŁUGI”. W 2005 roku opracowany został program „NNR-Pro Nadzorowanie niezgodności/reklamacji”, który umożliwia rejestrację i analizę niezgodności wykrytych podczas auditu lub reklamacji zgłaszanych przez klientów. Program uzupełnia funkcjonalności systemu ASYSTENT, w zakresie wspomagania zarządzania jakością.
Kolejna wersja systemu ASYSTENT udostępniona została w 2006 roku. Uwzględniała ona uwagi dotychczasowych użytkowników poprzedniej wersji systemu. W przygotowaniu tej wersji oprogramowania użyte zostały nowe narzędzia programistyczne. Lata 2007 i 2008 upłynęły na opracowaniu biblioteki modułów umożliwiających komunikację, oferowanego przez DMS-Komputery oprogramowania, z bazą danych w jednej z trzech technologii: Borland Database Engine (BDE), ActiveX Data Objects (OLE DB) Microsoft Data Access Components (MDAC) lub SQL (w dwóch wariantach: z wykorzystaniem uniwersalnego modułu dostępu do różnych baz danych SQL lub z wykorzystaniem modułu opracowanego dla konkretnego typu serwera SQL). Biblioteka ta jest wykorzystywana w wytwarzanym oprogramowaniu. W 2009 roku system ASYSTENT został wzbogacony o moduł „FINANSE”

Z dalszą historią działalności firmy DMS-Komputery tzn. po 2009r., można zapoznać się na stronie zatytułowanej „Aktualności”.

 
Warto przeczytać:

Nasza maksyma:
Najpierw przetestuj, potem inwestuj.

Poznaj szczegóły...

Polecamy:

O firmie | Aktualności | Oferta | Pytania i odpowiedzi | Współpraca
Strona główna | Mapa serwisu | Kontakt

Copyright © 2005.. DMS-Komputery: Elektronika i Informatyka. Wszelkie prawa zastrzeżone.